ebulioskopia - omówienie - Ciśnienie całkowite

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ebulioskopia - omówienie - Ciśnienie całkowite - strona 1 ebulioskopia - omówienie - Ciśnienie całkowite - strona 2 ebulioskopia - omówienie - Ciśnienie całkowite - strona 3

Fragment notatki:

Grupa: 23
Zespół: 9
Ćwiczenie: 9
Data: 16.03.98
1. Marta Stachoń
2.Paweł Janas
Temat: Ebulioskopia.
Ocena: I. Część teoretyczna.
Prężność pary P nad mieszaniną cieczy o całkowitej wzajemnej rozpuszczalności w przypadku doskonałego zachowania się tych cieczy w roztworze równa jest sumie prężności par poszczególnych składników.
gdzie:
P - ciśnienie całkowite;
PA - ciśnienie składnika A;
PB - ciśnienie składnika B.
Prężność pary nad roztworem jest proporcjonalna do ułamka molowego składnika. Współczynnikiem proporcjonalności jest prężność pary nad czystym składnikiem.
gdzie:
P - prężność pary nad roztworem;
X0 - ułamek molowy składnika;
P0 - prężność pary nad czystym składnikiem
W związku z obniżeniem prężności pary nad roztworem podwyższa się temperatura wrzenia cieczy.
P
Pc T0 Tr Podwyższenie temperatury wrzenia roztworu jest wprost proporcjonalne do stężenia molarnego substancji rozpuszczonej.
(A)
gdzie:
Twrz - zmiana temperatury wrzenia
KE - stała ebulioskopowa
m - molalność roztworu ms - masa substancji rozpuszczonej
mr - masa rozpuszczalnika n - liczba moli substancji Stała ebulioskopowa ma wymiar temperatury i oznacza przyrost temperatury wrzenia roztworu w stosunku do temperatury wrzenia rozpuszczalnika zawierającego jeden mol substancji w tysiącu gramach rozpuszczalnika.
Przyrządy służące do dokładnego oznaczania temperatury wrzenia cieczy nazywamy ebuliometrami np: ebuliometr Świętosławskiego. Rys. Schemat ebuliometru Świętosławskiego
II. Część obliczeniowa.
Ćwiczenie 1.
Obliczamy masę naważki tioacetamidu, której rozpuszczenie w 55 ml acetonu spowoduje wzrost temperatury wrzenia otrzymanego roztworu o około 1K.
Korzystamy ze wzoru (A), z którego wyliczamy ms:
Dane:


(…)

…/cm3
Vrozp = 55.0cm3
pomiar dla 1.745g substancji:
masa substancji
[g]
masa rozpuszczalnika
[g]
molarność roztworu
[mol/1000g]
ΔT
[K]
stała ebulioskopowa
[Kg*K/mol]
1.745
43.4445
0.5345
0.705
1.48
Ćwiczenie2.
Obliczanie masy cząsteczkowej nieznanej substancji na podstawie różnicy temperatur wrzenia czystego rozpuszczalnika i roztworu zawierającego naważkę substancji o znanej masie.
a) Oznaczanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz