Przeliczniki jednostek miar

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1505
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przeliczniki jednostek miar - strona 1 Przeliczniki jednostek miar - strona 2

Fragment notatki:

Przeliczniki jednostek miar Jednostki miar dotyczące wymiany wilgoci i powietrza. 1dyna  = g*cm/s2 1N  = kg*m/s2 1 Pa = 1 N/m2 1 kPa = 1 kN/m2 =  7,5 Tr (Tor) = 7,5 mmHg 1 baria = 1 dyn/cm2 = 0,1 Pa 1 bar = 105 Pa 1 mbar = 1 hPa 0,1 mbar = 10 Pa = 1 mmH2O 1 at (atmosfera techniczna) = 1 kG/cm2 = 98066,5 Pa = 0,1 MPa 1 atm (atmosfera fizyczna)  = 1,0332 at = 101325 Pa = 760 Tr  1 atn (atmosfera techniczna nadciśnienia) = 1 atm + 1 at 1 Pa = 0,0075 Tr = 0,102 kg/m2    1 Tr = 1 mmHg = 133,3 Pa Tera = T = 1012 Giga = G = 109 Mega = M = 106 Kilo = k = 103 Hekto = h =102 Deka = da = 10 Decy = d = 10-1 Centy = d = 10-2 Mili = m = 10-3 Mikro = mi = 10-6 Nano = n =10-9 Właściwości fizyczne powietrza wilgotnego. Podstawowe parametry powietrza to: ts – temperatura wg termometru suchego [°C],[K] tm – temperatura wg termometru mokrego [°C], [K] i – entalpia (zawartość ciepła) [kJ/kg] x – wilgotność właściwa (zawartość pary wodnej przypadającej na 1 kilogram powietrza suchego)  [kg/kg] [g/kg] φ – wilgotność względna (stosunek ciśnienia cząstkowego pary wodnej w powietrzu do ciśnienia  nasycenia pary wodnej) [%] tr – ciśnienie punktu rosy [Pa] Wykres Molliera Obecność pary wodnej w powietrzu utrudnia analityczne określenie procesów wymiany masy i  ciepła. Znaczne uproszczenie obliczeń jak również obrazowe przedstawienie procesów  zachodzących w powietrzu wilgotnym można osiągnąć korzystając z wykresu h-x, opracowanego  przez Molliera w taki sposób, ażeby przy danym ciśnieniu znając dwa parametry powietrza można  było znaleźć pozostałe. Na wykresie tym, oprócz entalpii i zawartości wilgoci, nanosi się rodzinę  krzywych parametrycznych, takich jak temperatura, wilgotność względna, gęstość. Wykres został  zbudowany we współrzędnych ukośnokątnych w taki sposób, że izentalpa (tj. linia o stałej entalpii) … WYKRES MOLLIERA „Taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaki bziuuuuuuuuuuuuuuuuum z lewej na dole do prawej u góry”   Liczbą wyjściową dla entalpii jest 0 (linia przechodząca przez temperaturę 0 stopni) i rośnie wraz z  wzrostem temperatury.  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz