Wiadomości wstępne dotyczące instalacji wentylacyjnych i klimatycznych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wiadomości wstępne dotyczące instalacji wentylacyjnych i klimatycznych - strona 1 Wiadomości wstępne dotyczące instalacji wentylacyjnych i klimatycznych - strona 2 Wiadomości wstępne dotyczące instalacji wentylacyjnych i klimatycznych - strona 3

Fragment notatki:

1.Wiadomo    ści wstępne dotyczące instalacji wentylacyjnych i klimatycznych.     Człowiek przebywa przez większą część swojego życia w pomieszczeniach mieszkalnych  lub produkcyjnych dlatego należy stworzyć mu w tych pomieszczeniach odpowiednie warunki, w  tym również warunki mikroklimatu. W pomieszczeniach można utrzymywać warunki mikroklimatu w dużym stopniu  niezależne od klimatu zewnętrznego. Od stanu i składu powietrza oraz temperatury przegród i przedmiotów znajdujących się  w pomieszczeniu zależy samopoczucie człowieka oraz jego wydajność  pracy i skuteczność  odpoczynku. Na stan powietrza w pomieszczeniu zamkniętym głównie mają wpływ: rodzaj, ilość, rozmieszczenie  i sposób rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Podstawowym zadaniem wentylacji jest poprawianie (tj. dostosowywanie się do  potrzeb organizmu człowieka lub procesów produkcyjnych) stanu i składu powietrza. Najważniejsze parametry powietrza które powinny być utrzymane w pomieszczeniu –  to wartość temperatury, wilgotności, prędkości oraz stężenia zanieczyszczeń. Wartości parametrów powietrza w pomieszczenia, które wyposażono w instalację  wentylacyjną lub klimatyzacyjną, zależą przede wszystkim od rodzaju urządzeń zastosowanych do  uzdatniania powietrza. Wentylacja  jest zorganizowanym procesem wymiany powietrza z jednoczesnym  usuwaniem na zewnątrz substancji wydzielających się w pomieszczeniu. Klimatyzacja  jest procesem nadawania powietrzu w pomieszczeniu określonych  wartości parametrów i własności pożądanych ze względów higienicznych i ze względu na dobre  samopoczucie ludzi ( tzw.  klimatyzacja komfortowa ) lub wartości parametrów wymaganych przez  technologie produkcji (tzw.  klimatyzacja przemysłowa ).  Zadaniem urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych jest utrzymanie odpowiedniego  stanu powietrza w całym pomieszczeniu lub tylko w jego części – przez wymianę powietrza.  W zależności od sposobu wymiany powietrza rozróżnia się wentylację  naturalną  i  mechaniczną , a w zależności od okresu wymiany powietrza – wentylację o działaniu  ciągłym  i  okresowym . Można również klasyfikować rodzaje wentylacji, w zależności m. in.  od:  • udziału powietrza świeżego w powietrzu nawiewanym do pomieszczenia ( 100%  powietrza  świeżego, mieszanina świeżego i obiegowego w różnych proporcjach), • prędkości transportu powietrza w przewodach nawiewnych (wentylacja o niskich, średnich i  wysokich prędkościach przepływu powietrza w przewodach, • liczby przewodów magistralnych ( instalacja 1- przewodowa, 2-przewodowa, bezprzewodowa).

(…)

… – entalpia właściwa pary przegrzanej i nasyconej suchej [kJ/kg]
cpp = 1kJ/ (kg ∙ K) – średnia wartość ciepła właściwego powietrza przy stałym ciśnieniu w
zakresie temperatury 0 ÷t °C,
t – temperatura wilgotnego powietrza [°C]
x- zawartość wilgoci – wilgotność właściwa [kg/kg]
ro = 2500kJ/ kg – ciepło parowania wody w temperaturze 0 °C i ciśnieniu 0,1 Mpa,
Po podstawieniu wartości liczbowych wzór na entalpię…
…- zawartość wilgoci – wilgotność właściwa [kg/kg]
ro = 2500kJ/ kg – ciepło parowania wody w temperaturze 0 °C i ciśnieniu 0,1 Mpa,
Po podstawieniu wartości liczbowych wzór na entalpię właściwą przyjmuje postać
i=t+x(2500+1,96t) [kJ/kg]
Zależności dotyczące powietrza zamglonego są bardziej złożone.
Innym parametrem stanu powietrza jest temperatura. W odniesieniu do powietrza
wilgotnego używa się 2 pojęć…
… od pochodzenia. Dopuszczalne stężenia
zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego są podane w
Właściwości fizyczne powietrza suchego.
Powietrze suche, w zakresie temperatury i ciśnienia występujących w technice wentylacyjnej,
traktuje się jako gaz doskonały (można stosować równania stanu gazu doskonałego).
Powietrze suche, jak wszystkie gazy doskonałe, w tych samych warunkach temperatury T i
ciśnienia p oraz tej samej objętości V zawiera taką samą liczbę cząstek n (moli). Objętość
Właściwości fizyczne powietrza wilgotnego.
Para woda w powietrzu atmosferycznym traktowana jest w technice powietrznej jako gaz
doskonały.
Powietrze wilgotne – będące mieszaniną gazów o właściwościach podobnych do właściwości
gazów doskonałych – można również traktować z dostateczną dokładnością jako gaz doskonały.
Powietrze wilgotne…
…, na dworze)
którego czujnik jest we właściwy sposób osłonięty przed promieniowaniem cieplnym i uprzednio
wytarty do sucha.
• Temperatura termometru mokrego Tm- odczytywana na zwykłym termometrze, którego
czujnik jest osłonięty zwilżoną
Przeliczniki jednostek miar.
Jednostki miar dotyczące wymiany wilgoci powietrza.
1 dyna=g∙cm/s2
1 N = kg ∙m/s2
1 Pa= 1 N/ m2
1kPa=1kN/m2 = 7,5 Tr =7,5 mmHg
1 baria = 1 dyn…
…, a mianowicie:

temperatura termometru suchego ts - (w praktyce częsta jest nazwa temperatura i oznaczenie t) –
mierzona termometrem umieszczonym w przestrzeni powietrznej( np. w pokoju, na dworze)
którego czujnik jest we właściwy sposób osłonięty przed promieniowaniem cieplnym i uprzednio
wytarty do sucha.
Temperatura termometru mokrego Tm- odczytywana na zwykłym termometrze, którego
czujnik jest osłonięty…
…, nazywaną
powietrzem, w której występuje większość procesów i zjawisk fizycznych ( zjawiska cieplne, ruchy
powietrza, kondensacja pary wodnej itp.).
Mieszanina gazów w dolnej warstwie atmosfery składa się głównie z azotu, tlenu,
dwutlenku węgla i argonu.
Procentowy
Składniki udział składnika
w powietrzu
masowy
Azot (N2 ) 75,51
Tlen (O2 ) 23,10
Argon (Ar) 1,286
Dwutlenek węgla (CO2) 0,04
Wodór (H2) 0,001…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz