Wykład - Definicje podstawowe, równanie stanu p

Nasza ocena:

3
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1946
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Definicje podstawowe, równanie stanu p - strona 1 Wykład - Definicje podstawowe, równanie stanu p - strona 2 Wykład - Definicje podstawowe, równanie stanu p - strona 3

Fragment notatki:

Technika cieplna Wykład 5
9. gazy wilgotne
9.1. Definicje podstawowe, równanie stanu
p = pg + pp pg - ciśnienie gazu suchego
pp - ciśnienie pary
pp max = ps ps - ciśnienie nasycenia
WILGOĆ GAZU - gęstość składnikowa pary ρp.
WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA - φ, stosunek wilgoci aktualnej do wilgoci maksymalnej: STOPIEŃ ZAWILŻENIA - X, stosunek masy pary do masy gazu suchego:
gramowy stopień zawilżenia: ,
molowy stopień zawilżenia: .
Zależność między wilgotnością a stopniem zawilżenia:
równianie Clapeyrona dla pary wodnej, która jest w otoczeniu: ppV = np(MR)T = (mp/Mp)(MR)T
równanie Clapeyrona dla części suchej:
pgV = ng(MR)T = (mg/Mg)(MR)T
układ równań:
Wzór łączący stopień zawilżenia z wilgotnością względną (gdy powietrze nie zawiera mgly - gdy nie ma fazy ciekłej):
gdy w powietrzu pojawi się mgła (wtedy wilgotność wynosi 100%): - faza skondensowana (woda lub lód); ile kmoli fazy ciekłej (wody) przypada na kmol gazu suchego.
RÓWNANIE STANU DLA GAZU WILGOTNEGO
pV = mRT
pV = (mg + mp) RT
pV = mg (1 + X) RT
Równanie Clapeyrona dla masy dwóch składników:
dla części nawilżającej (para): ppV = mpRpT,
dla części suchej (gaz suchy): pgV = mgRgT.
układ równań: Stała gazowa dla gazu wilgotnego: .
Gęstość dla gazu wilgotnego: Wpływ X na ρ (zależy od relacji Rp i Rg):
czyli im większy stopień zawilżenia tym gęstość jest mniejsza (X ↑ = ρ ↓) - dla powietrza zawilgoconego parą wodną.
9.2. Entalpia powietrza wilgotnego
na taką ilość mieszanki, która zawiera kg gazu suchego (indeks 1+X oznacza kg gazu suchego + X kg wilgoci):
- entalpia gazu suchego,
- entalpia pary (bo stan odniesienia przyjmujemy w fazie ciekłej),
- woda w 0 °C → entalpia 0.
dla powietrza zamglonego:
- entalpia części bez mgły.
9.3. Wykres i, X powietrza wilgotnego
obowiązuje tylko dla ciśnienia otoczenia 950 - 1050 hPa,
.
9.4. Izobaryczne przemiany powietrza wilgotnego ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz