Technika Cieplna

note /search

Wykład - pojęcia podstawowe z techniki cieplnej

 • Politechnika Śląska
 • Technika Cieplna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1148

TECHNIKA CIEPLNA I prof. dr hab. Inż. Andrzej Szlęk WYKŁAD 1 Literatura: J. Szargut „Termodynamika techniczna”, J. Szargut „Zbiór zadań z termodynamiki technicznej”. TERMODYNAMIKA dział fizyki, obserwacje, termodynamika techniczna, statystyczna, teoretyczna. 1. POJĘCIA POSTAWOWE 1.1. Układ jed...

Wykład - technika cieplna

 • Politechnika Śląska
 • Technika Cieplna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1435

Technika cieplna Wykład 2 3.4. Ciepło QC = Q + Qf QC - ciepło całkowite Qf - ciepło tarcia c - ciepło właściwe. - właściwa pojemność cieplna w przedziale T1, T2 - zależy od tego jakie to jest ciało, od temperatury T1 i T2 i rodzaju przemiany. 3.5. Energia doprowadzana ze strugą Ed = Ew + ΔEu E...

Wykład - izohora i izobara

 • Politechnika Śląska
 • Technika Cieplna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1645

Technika cieplna Wykład 3 6.2. Izohora V = idem (np.: pompowanie wody; mam małe znaczenie techniczne) 6.3. Izobara p = idem (np.: nagrzewanie; ma duże znaczenie techniczne) 6.4. Izentropa 6.5. Politropa Politropa to uogólnienie pozostałych przemian w zależności od wykładnika m. Jest to przemi...

Wykład - Objętość właściwa pary nasyconej i przegrzanej

 • Politechnika Śląska
 • Technika Cieplna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1862

Technika cieplna Wykład 4 7.3. Objętość właściwa pary nasyconej i przegrzanej 1 kg mieszanki = x kg pary (gazu) [objętość właściwa ν''] + (1-x) kg cieczy [ν'] Wypadkowa objętość właściwa: ν = x · ν '' + (1 - x) ν' = ν' + x (ν'' - ν') ...

Wykład - Definicje podstawowe, równanie stanu p

 • Politechnika Śląska
 • Technika Cieplna
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2030

Technika cieplna Wykład 5 9. gazy wilgotne 9.1. Definicje podstawowe, równanie stanu p = pg + pp pg - ciśnienie gazu suchego pp - ciśnienie pary pp max = ps ps - ciśnienie nasycenia WILGOĆ GAZU - gęstość składnikowa pary ρp. WILGOTNO...

Wykład - spalanie, proces utleniania

 • Politechnika Śląska
 • Technika Cieplna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1750

Technika cieplna Wykład 6 10. SPALANIE szybko przebiegający proces utleniania, proces chemiczny - bilansujemy pierwiastki, a nie substancje. 10.1. Pojęcia podstawowe SUBSTRATY - to, co wchodzi do komory spalania (np.: powietrze, tlen + ...

Wykład - entalpia fizyczna, praca techniczna

 • Politechnika Śląska
 • Technika Cieplna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1351

Technika cieplna Wykład 7 10.6. Bilans energii komory spalania if + Wd + n'a · (Mi)a = qw + Lt + n'' [(Mi)'' + (MWd)''] + Σ g''s (igs + Wds) if - entalpia fizyczna, Lt - praca technicz...

Wykład - Silniki spalinowe i Siłownie turbogazowe

 • Politechnika Śląska
 • Technika Cieplna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1722

Technika cieplna Wykład 8 12. Silniki spalinowe i Siłownie turbogazowe 12.1. Obiegi porównawcze silników tłokowych 12.1.1 Obieg Otto 12.1.2. Obieg Diesla 12.2. Obiegi porównawcze siłowni turbogazowych Obieg zamknięty: zalety: - możli...

Technika Cieplna

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Technika Cieplna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2891

Układ termodynamiczny • ZAMKNIĘTY – jest dopuszczalna wymiana energii • OTWARTY – zachodzi wymiana materii i energii • ODOSOBNIONY – nie może zachodzić wymiana materii i energii Parametry i funkcje stanu gazu PARAMETRY STANU – wielkość fizyczna opisująca stan fizyczny lub funkcję czynnika gazu b...