Atmosfera techniczna

Przeliczniki jednostek miar

 • Politechnika Gdańska
 • dr Teresa Nurek
 • Ogrzewnictwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1505

bar = 105 Pa 1 mbar = 1 hPa 0,1 mbar = 10 Pa = 1 mmH2O 1 at (atmosfera techniczna) = 1 kG/cm2...

Ciśnienie i siła - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 819

(omówionymi oddzielnie) są: paskal (Pa,=1N/m2, jednostka SI), bar, atmosfera techniczna lub atmosfera fizyczna...

Wprowadzenie

 • Politechnika Śląska
 • Hydraulika
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

we wszystkich kierunkach. Jednostki: Pa ≡ N/m2 w praktyce stosowane jednostki atmosfera fizyczna bar atmosfera techniczna...

Definicje, reguły i zasady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Andrzej Gajewski
 • Fizyka
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2576

jednostki ciśnienia: bar (bar), tor (Tr), atmosfera techniczna (at) i atmosfera fizyczna (atm). bar = 105 Pa...

Technika cieplna

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2037

-siła na centymetr kwadratowy atmosfera techniczna 0.101971621297 kG/mm2 kilogram-siła na milimetr...