Badania asfaltów - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1169
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badania asfaltów - omówienie  - strona 1 Badania asfaltów - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

Badania asfaltów
Podstawowy podział i klasyfikacja asfaltów oraz ich przeznaczenie i zakres stosowania.
Asfalty, ze względu na pochodzenie, dzielimy na naturalne i sztuczne. Ze względu na zastosowanie, asfalty dzielimy na drogowe i przemysłowe. Asfalty drogowe, w zależności od zawartości parafiny, dzielimy na parafinowe i bezparafinowe. Natomiast w zależności od wartości penetracji rozróżnia się w każdym typie (zarówno w asfaltach parafinowych jak i bezparafinowych) siedem rodzajów asfaltów oznaczonych następująco: 300, 200, 100, 70, 50, 35 i 20. Asfalty drogowe znajdują zastosowanie jako materiały do utwardzania nawierzchni. Natomiast asfalty przemysłowe (papy, smoły) stosuje się min. jako materiały służące do pokrycia dachów.
Opisy oznaczeń. a)oznaczenie penetracji
Asfalt przeznaczony do badania penetracji powinien być stopiony i przesączony przez znormalizowane sito. Tak przygotowany asfalt należy wlać do naczynia penetracyjnego, nie wyżej jednak niż 5 mm poniżej krawędzi naczynia, i mieszać aby usunąć pęcherzyki powietrza. Naczynie penetracyjne pozostawia się przykryte szkiełkiem zegarkowym na 1-1,5 godz. w temperaturze 250 C a następnie na 1-1,5 godz. umieszcza się w termostacie z wodą lub mieszaniną oziębiającą o temp. 250 C. Badanie wykonuje się przy użyciu penetrometru. Naczynie wraz z próbką należy umieścić na stoliku penetrometru, który jest ustawiony poziomo za pomocą śrub na podstawce. Igłę penetracyjną ustawia się tak, aby jej koniec lekko dotykał powierzchni asfaltu, nie rysując jej. Następnie uruchamia się penetromierz, czas zagłębiania się igły w badaną próbkę powinien wynosić 5 s. Po odczytaniu wartości penetracji pomiar powtarza się (co najmniej 3 razy) w miejscach oddalonych od poprzednich nakłuć co najmniej 10 mm. Za wynik badania przyjmuje się średnią arytmetyczną z co najmniej 3 wykonanych pomiarów . Najmniejszy i największy z nich nie może różnić się między sobą więcej niż o 3 stopnie penetracji.
b) badanie temperatury mięknienia Do dwóch mosiężnych pierścieni wlewa się w nadmiarze odwodniony i stopiony asfalt przesączony przez sito i dokładnie wymieszany. Pierścienie pozostawia się na co najmniej 30 minut w temperaturze 250 C, po czym nadmiar asfaltu ścina się gorącym nożem. Pierścienie z asfaltem umieszcza się w otworach aparatu PiK. W trzecim środkowym otworze umieszcza się termometr tak, aby dolny koniec zbiornika rtęci termometru znajdował się na poziomie dolnej powierzchni asfaltu w pierścieniach. Aparat PiK umieszcza się w szklanej zlewce , której średnica jest nie mniejsza niż 85 mm a wysokość nie mniejsza niż120 mm. Zlewkę napełnia się destylowaną wodą o temperaturze 50 C. Naczynie szklane wraz z aparatem PiK umieszcza się na statywie nad palnikiem gazowym i ogrzewa się. Ogrzewanie trwa do momentu , gdy mięknący asfalt dotknie dolnej płytki aparatu. Wtedy należy odczytać z termometru temperaturę mięknienia asfaltu.

(…)

…. Za wynik oznaczenia przyjmuje się średnią arytmetyczną z co najmniej dwóch wyników pomiarów. Wyniki tych pomiarów należy uznać za prawidłowe, gdy nie różnią się między sobą więcej niż 30 C.
d) badanie ciągliwości
Odwodniony i stopiony asfalt wlewa się cienkim strumieniem, do 3 mosiężnych foremek, umieszczonych na metalowej lub szklanej płytce. Napełnione foremki pozostawia się na 30-40 min. w temperaturze…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz