Teoria użyteczności założenia - strona 125

Teoria perspektywy - referat

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Krzysztof Posłuszny
Pobrań: 252
Wyświetleń: 7658

Prospect theory - teoria perspektywy DANIEL KAHNEMAN Daniel Kahneman - (ur. 5 marca 1934 w Tel...

Rodzaje Pedagogiki- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 1218
Wyświetleń: 10213

. Pierwszą nowością, którą wprowadził w szkole było założenie w 1926 roku szkolnej drukarni. Umożliwiło...

Motywowanie pracowników

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1204

się po to, by znajomość stopnia ich zaspokojenia wykorzystać w motywowaniu. Powyższa teoria opiera się na założeniach...

Finanse przedsiebiorstwa- wykłady MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • dr Jan Pamuła
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2590

PRZEZ INWESTORÓW Poza wyceną zysku ważna jest także funkcja użyteczności Narzędzie łączące preferencje ludzi...

Inflacja - wykład 2 semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Krzysztof Józef Kannenberg
 • Makroekonomia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1407

” przez koszty. Rosnące koszty powodują wzrost cen przy założeniu osiągania tych samych poziomów zysku. - TERMS...

Podstawy marketingu - testy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Krystyna Śliwińska
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 1309
Wyświetleń: 5236

przedsiębiorstwa, której założeniem jest preferowanie przez klientów produktów szeroko dostępnych i mających niską...

Filozofia Arystotelesa

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1442

, Arystoteles odszedł i założył własną szkołę, nosiła nazwę gimnazjum ,druga nazwa szkoły; szkoła perypatycka...

Psychologia w pracy menadżera

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr hab. Dagmara Lewicka
 • Psychologia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 5432

innych. Opiera się ona na założeniu, iż ludzie postępują tak, jak postępują, gdyż nauczyli się w przeszłości...