Teoria polityki - strona 10

Filozofia - opracowanie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1260

nad poprzednimi i zdolna zachować samodzielność. W teorii polityki: Człowiek jest istotą społeczną (polityczną...

Filozofia - skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 1078
Wyświetleń: 1771

nad poprzednimi i zdolna zachować samodzielność. W teorii polityki: Człowiek jest istotą społeczną (polityczną...

Podstawy zarządzania - definicja

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1743

i rachunkowość *socjologia *psychologia *teoria polityki, państwa i prawa 2. Co należy rozumieć pod pojęciem...

Nauka o państwie - zagadnienia na egzamin - Funkcje polityki

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 749

I PODSTAWOWE ZAGADNIENIA NAUKI O PAŃSTWIE l POLITYCE Jako dyscyplina naukowa polityka rozwinęła się dość późno -II poł.XXw. Jest to nauka empiryczna. Polityka ma bardzo bogatą tradycję filozoficzno-antyczną. Filozoficzne podejście przejawia się w planowaniu idealnych modeli. Jednak w antyku koncepc...

Podstawowe zagadnienia nauki o państwie i prawie-opracownanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 196
Wyświetleń: 854

I PODSTAWOWE ZAGADNIENIA NAUKI O PAŃSTWIE l POLITYCE Jako dyscyplina naukowa polityka rozwinęła się dość późno -II poł.XXw. Jest to nauka empiryczna. Polityka ma bardzo bogatą tradycję filozoficzno-antyczną. Filozoficzne podejście przejawia się w planowaniu idealnych modeli. Jednak w antyku koncepc...

Historia filozofii - wykłady

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Filozofia
Pobrań: 791
Wyświetleń: 6314

nad poprzednimi i zdolna zachować samodzielność. W teorii polityki: Człowiek jest istotą społeczną (polityczną...