Socjologia stosunków politycznych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia stosunków politycznych - strona 1 Socjologia stosunków politycznych - strona 2 Socjologia stosunków politycznych - strona 3

Fragment notatki:

Socjologia stosunków politycznych
Tytułem wstępu...
Przedmiotem socjologii stosunków politycznych jest nauka o państwie i poszczególnych jego agendach. Pokrywa się z zakresem pojęcia „politologia”. Pojęcie „socjologia stosunków politycznych jest pojęciem najszerszym.
Socjologia stosunków politycznych jest subdyscypliną wyjaśniającą proces zdobywania i sprawowania władzy w zinstytucjonalizowanych i niezinstytucjonalizowanych formach życia społecznego.
W centrum zainteresowania znajduje się władza.
Dyscypliny zajmujące się badaniem polityki:
Socjologia polityczna
Socjologia życia politycznego
Politologia
Nauka o polityce
Teoria państwa i prawa
Historia
Psychologia społeczna stosunków politycznych
Socjologia stosunków politycznych wyjaśnia zarówno podstawy władzy politycznej jak i wpływ władzy politycznej na przebieg życia społecznego.
W każdym kraju warunki w jakich realizowana jest „demokracja” znacznie się różnią.
Przedmiotem socjologii stosunków politycznych są mechanizmy podejmowania i realizowania decyzji politycznych, czyli władza w sensie publicznym.
Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zainteresowań socjologii stosunków politycznych:
Władza jako szczególny typ stosunków społecznych pojęcie władzy rozpisywane jest tutaj w różnych koncepcjach bardzo szczegółowo - np. Parsons: władza jako gra o sumie niezerowej itp. Relacje władza struktura społeczna w różnych typach społeczeństw jak struktura społeczna generuje zachowania polityczne.
Indywidualne zachowania polityczne standardowe zachowania polityczne w różnych typach społeczeństw.
Analiza funkcjonowania zbiorowych podmiotów życia politycznego partie, protopartie, związki zawodowe, lobbies, grupy nacisku. Badanie relacji (wpływów) pomiędzy podmiotami.
Formowanie się i ewolucja systemów politycznych, ideologicznych, doktryn, programów politycznych.
Socjotechnika polityczna podstawowe techniki propagandy politycznej bazującej na zabiegach językowych.
Badanie opinii publicznej w kwestiach postaw i zachowań politycznych, oraz sposoby kształtowania opinii publicznej.
Kultura polityczna społeczeństwa.
Proces kształtowania się elit politycznych.
Podmioty polityki:
Pierwotne - makrostruktury społeczne: wielkie grupy społeczne traktowane są jako zorganizowane całości połączone wspólnotą interesów i dążeń.
Wtórne - różnorodne instytucjonalne zespoły, organizacje realizujące interesy makrostruktur społecznych (artykułują, instytucjonalizują, kanalizują, konsolidują).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz