Teoria polityki - strona 11

Filozofia

 • Filozofia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 8078

nad poprzednimi i zdolna zachować samodzielność. W teorii polityki: Człowiek jest istotą społeczną (polityczną...

Egzamin z organizacji i zarządzania

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 980

prawdopodobieństwa; @finanse i rachunkowość; @socjologię; @psychologię; @teorię polityki, państwa i prawa. 25...

Opracowanie zagadnień - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. zw. dr inż. Marian Hopej
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 287
Wyświetleń: 840

prawdopodobieństwa; @finanse i rachunkowość; @socjologię; @psychologię; @teorię polityki, państwa i prawa. 25...

Stosunki międzynarodowe-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Alicja Curanovic
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 637

zagranicznej państwa (wstęp do teorii polityki zagr państwa pod redakcją Zięby - rozdz. 2 i 4). Meotdy...

Filozofia-skrypt w całości

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 672

nad poprzednimi i zdolna zachować samodzielność. W teorii polityki: Człowiek jest istotą społeczną (polityczną...

Podstawy ekonomii - Pieniądz

 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
 • dr hab. Stanisław Piocha
 • Podstawy ekonomii
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2800

Pieniądz, powszechnie akceptowany z mocy prawa lub zwyczaju środek regulowania zobowiązań, pełniący rolę powszechnego ekwiwalentu. Pieniądz pojawił się jako pośrednik w procesach wymiany wówczas, gdy nabrały one cech masowej powtarzalności, regularności, a więc w okresie przechodzenia od gospod...

System polityczny - skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Bolesław Pawliczek
 • Systemy polityczne
Pobrań: 868
Wyświetleń: 1680

podejmowanie decyzji jest jedną z głównych płaszczyzn teorii polityki. Funkcje systemu politycznego...