Tekst prawny - strona 4

Materiały interpretacyjne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1603

komparatystyczne (obce teksty prawne, orzecznictwo i doktrynę) Wyniki ekspertyz naukowych i opinie biegłych Wiedza...

Rodzaje dyrektyw wykładni

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1337

są formułowane teksty prawne, w szczególności do reguł języka powszechnego, ale także do swoistych reguł...

Pojęcie prawa - Realizm prawniczy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1505

- prawo jako zbiór przepisów prawnych zawartych w tekstach prawnych (prawo w książkach), zbiór decyzji...

Typy pojęć prawnych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1029

elastyczności tekstu prawnego, można posłużyć się określeniami nieostrymi (wartościującymi) lub klauzurami...

Koncepcje prawa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jarosław Niesiołowski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 1197
Wyświetleń: 2394

są przymusem państwowym. Utożsamiali prawo z tekstem prawnym. Klasyczny pozytywizm odcinał prawo od moralności...

Dyskurs prawniczy - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 441
Wyświetleń: 3829

różnokształtnych wyrażeń tekstu prawnego (zakaz wykładni synonimicznej) Dyrektywy interpretacyjne II stopnia...

Pojęcie zasad prawa-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 98
Wyświetleń: 553

, czyli dyrektywę postępowania, którą da się wyinterpretować z tekstu prawnego lub wywnioskować z norm prawnych...

Znajomość prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 763

gramatycznym wyróżnione w tekście prawnym i oznaczone jako artykuł lub ustęp norma prawna - wypowiedź...

Zasady systemu prawa

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 644

w tekstach prawnych nie wyrażonych założeń czy zasad ustroju, z treści stosunków społecznych. Przepisy...