Tekst prawny - strona 3

Wykładnia prawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 973

cechami tekstu prawnego. Każdy tekst aktu normatywnego jest tworzony w danym języku i dziedziczy...

Wykładnia prawa - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krzysztof Szuma
 • Prawo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 931

jest ustalenie treści norm prawnych, zawartych w przepisach prawnych. Przyczyny wątpliwości o tekstach prawnych...

Język prawa - Przepis prawny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2373

tekstów prawnych Teksty prawne są formułowane w językach etnicznych; jest to przy tym język...

Przepis prawny - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 126
Wyświetleń: 623

Przepis prawny - stanowi jednostkę techniczną aktu prawnego, zawartą w tekście prawnym...