Przepisy odsyłające i blankietowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przepisy odsyłające i blankietowe - strona 1

Fragment notatki:

Przepisy odsyłające i blankietowe Przepisy odsyłające - są ustanawiane w celu uniknięcia w tekstach prawnych dwukrotnego czy kilkakrotnego nawet powtarzania tych samych postanowień. Wg niektórych publikacji prawniczych z odesłaniem mamy do czynienia również wtedy, gdy przepisy prawa nakazują kierować się także jakimiś pozaprawnymi ocenami („słuszności”, „czyimś dobrem”). ( Np. Kto popełnia przestępstwo określone w art. 1, 2 lub 3, podlega karze pozbawiania wolności od 1 do lat 3.) Odesłanie może być kierowane: do jednego przepisu prawa
do dwu lub więcej
do całej grupy przepisów
do innego działu prawa
do prawa obowiązującego w innym państwie
Przepisy blankietowe - rodzaj tekstów prawnych, które pewnych kwestii same nie rozstrzygają, same nie wyznaczając sposobu postępowania adresatów, lecz wydawane rozstrzygnięcia uzależniają od postanowień innych generalnych aktów prawnych . Przepisy te same nie wskazują i nie charakteryzują zachowań zagrożonych sankcjami, lecz tylko ustanawiają sankcje za zachowanie niezgodne z postawieniami pewnej, ogólnie wymienionej grupy przepisów prawa. Przepisy blankietowe często z góry, in blanco, określają sankcje za zachowanie niezgodne z przepisami, które dopiero mogę zostać wydane. ( Np. Kto wykracza przeciwko przepisom o bezpieczeństwie na drogach publicznych podlega karze grzywny.) ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz