Tekst jednolity - strona 22

Orzeczenie - ustawa 3 - wykład

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Teoria i filozofia prawa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 763

USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity) Art. 11. 1...

Suplement do dyplomu - opracowanie

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Praca inżynierska
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1386

.; Regulamin Studiów w AGH - tekst jednolity uchwała Senatu AGH nr 67/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r...

Wykład - lobbing

  • Uniwersytet Warszawski
  • Suwereność RP
Pobrań: 63
Wyświetleń: 721

) Zmiany tekstu jednolitego wymianionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r.. Nr 162, poz. 1568 i Nr...

Wyrok z 1999 r.

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Marcin Wielec
  • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

1982 r. o Trybunale Stanu (tekst jednolity z 1993 r. Dz.U. Nr 38, poz. 172; zm.: z 1996 r. Nr 73, poz...