Dostęp do informacji publicznej w społeczeństwie informacyjnym-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1379
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dostęp do informacji publicznej w społeczeństwie informacyjnym-opracowanie - strona 1 Dostęp do informacji publicznej w społeczeństwie informacyjnym-opracowanie - strona 2 Dostęp do informacji publicznej w społeczeństwie informacyjnym-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Dostęp do informacji publicznej w społeczeństwie informacyjnym
"Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, które nie tylko posiada rozwinięte środki przetwarzania informacji i komunikowania, lecz środki te są podstawą tworzenia dochodu narodowego i dostarczają źródła utrzymania większości społeczeństwa." (Goban Klas/Sienkiewicz 1999)
***
Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu, bez konieczności wykazania jakiegoś interesu prawnego lub faktycznego. Czy naprawdę tak jest? Wątpie…
W ramach realizacji ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej prowadzone są prace nad Biuletynem Informacji Publicznej (BIP). W dniu 17 maja 2002 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał rozporządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej, określające szczegółowe standardy ujednoliconego systemu stron Biuletynu, zakres i tryb przekazywania ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej informacji niezbędnych do zamieszczenia na głównej stronie BIP oraz standardy zabezpieczenia treści informacji publicznej udostępnianych w BIP. Rozporządzenie weszło w życie w dniu 19 czerwca 2002 r.
Rozpoczęta została procedura przetargowa w sprawie wyboru wykonawcy strony głównej Biuletynu. Część urzędów administracji publicznej rozpoczęła prace nad dostosowaniem swoich stron internetowych do formatu Biuletynu Informacji Publicznej.
Idea BIP była świetna, ale wykonanie już nie, w wielu gminach, instytucjach fikcyjne. Zwykle podawany jest niewielki wycinek informacji publicznej z danej gminy. Samorządowcy, włodarze gmin wiedzą że mogą na prośbę mailem zareagować odmownie zasłaniając się niedochowaniem procedur petenta.
Zatem stawiam tezę, że program BIP i dostęp do informacji publicznej w społeczeństwie informacyjnym (bez walki za pomocą NSA) jest fikcją. To zależy do danych ludzi, ich rzetelności, uczciwości. Jak stanowią przepisy? Co w BIP być musi bezwględnie?
1) Art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. sprost.)
1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

(…)

… informacji, itp.). Należy mieć nadzieję, że przepis ten nie będzie nadużywany w celu ograniczania dostępu do informacji publicznej.
Prawo do prywatności gwarantuje również Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności ratyfikowana przez Polskę 15 grudnia 1992 r. Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczącym w/w Konwencji jednym z elementów prywatności…
… niejawnych (Dz.U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773).
Wyjątek stanowią informacje niejawne! Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:
uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
wglądu do dokumentów urzędowych,
dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.
W mojej gminie nie ma informacji o radnych, o sołtysach…

Dostęp do informacji publicznej w społeczeństwie informacyjnym
"Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, które nie tylko posiada rozwinięte środki przetwarzania informacji i komunikowania, lecz środki te są podstawą tworzenia dochodu narodowego i dostarczają źródła utrzymania większości społeczeństwa." (Goban Klas/Sienkiewicz 1999)
***
Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz