Tayloryzm - strona 2

Test 1 i opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Danuta Tabin
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1337

.; instytucjonalizacja- 60; humanizacja- 70.; ekonomizacja- 80.; przedsiębiorczość wew. i zew.- 80-90.; s.6 Tayloryzm...

Systemowe podejście do organizacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Leopold Żurawski
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 168
Wyświetleń: 784

, co robić aby podnieść warunki pracy oraz zwiększyć efektywność pracy. Istota Tayloryzmu - najlepszą drogą...

Opracowanie 1

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zbigniew Chyba
 • Ekonomika i Zarządzanie
Pobrań: 238
Wyświetleń: 980

narzędzi i maszyn 5) efekt finalny - wyŜsza wydajność 3) Wyjaśnij istotę tayloryzmu. 1) metoda badań...

Opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zbigniew Chyba
 • Ekonomika i Zarządzanie
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1211

narzędzi i maszyn 5) efekt finalny - wyŜsza wydajność 3) Wyjaśnij istotę tayloryzmu. 1) metoda badań...

Rozwój zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
Pobrań: 28
Wyświetleń: 749

lub przez osoby działające w ich imieniu”. 20. Przesłanki odrzucenia tayloryzmu w Wielkiej Brytanii. Zarządzanie...

Kultura masowa-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • ks. dr Kazimierz Piotr Franczak
 • Teoria komunikowania masowego
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1141

:  Zmiana organizacji produkcji- tayloryzm i fordyzm, masowa produkcja i alienacja pracowników. Podział...

Szkoła behawioralna w zarządzaniu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr Katarzyna Rogalińska
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 581
Wyświetleń: 5691

“naukowego” zarządzania (“tayloryzm”) jak również kierunku administracyjnego, co znajduje m.in. wyraz...