Rozwój zarządzania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozwój zarządzania - strona 1 Rozwój zarządzania - strona 2 Rozwój zarządzania - strona 3

Fragment notatki:

1. Omów najważniejsze rodzaje działalności kierowniczej. Kiedy się ukształtowały?
Menedżeryzm współczesny czyli współczesne zarządzanie podstawową, koronną umiejętnością menedżera jest zarządzanie.
Zarządzanie jest 1 z 4 rodzajów działalności kierowniczej:
rządzenie;
dowodzenie;
administrowanie;
zarządzanie.
3 pierwsze rodzaje działalności kierowniczej czyli rządzenie państwem, dowodzenie wojskiem, administrowanie wydzielonymi organizacjami terytorialnymi w społeczeństwie istniały od starożytności, w Średniowieczu różnice między tymi trzema rodzajami działalności kierowniczej były niewielkie, najczęściej dowódca - król rządził, dowodził, kierował państwem, społecznością co najwyżej w tych działalnościach pomocniczych używał pomocników, którzy zajmowali się zbieraniem podatków, działaniami kontrolnymi - zajmowali się administrowaniem.
W ciągu minionych tysiącleci te trzy rodzaje działalności kierowniczych czyli:
Rządzenie, dowodzenie i administrowanie w zupełności wystarczały do funkcjonowania społeczeństwa.
Zarządzanie jako samodzielny rodzaj działalności kierowniczej wykrystalizowało się najpóźniej, chociaż ślady uprawiania zarządzania sięgają tysięcy i setek lat wstecz - w Egipcie przy budowie piramid, podobnie Cesarstwo Rzymskie również wykorzystywało pewne elementy uprawiania zarządzania, grecy również stosowali pewne elementy zarządzania- Sokrates 400 wieków pne pisał o zarządzaniu, Platon 450 lat pne pisał również o zarządzaniu. Mimo tak długiej historii przez wiele stuleci sprawą zarządzania jako samodzielnej działalności kierowniczej nie poświęcano zbyt dużo uwagi.
Jeżeli nawet przy budowie piramid poświęcano jakiś czas to nie z punktu widzenia osiągnięcia największej efektywności czy z punktu widzenia właściwego wykorzystania zasobów ludzkich. Przy budowie piramid ilość piasku i ludzi, którzy zginęli nie miało żadnego znaczenia. Przy budowie świątyń w Średniowieczu koszty wybudowania kościoła też nie były brane pod uwagę.
Ponadto mówiąc o zarządzaniu jako o samodzielnej działalności kierowniczej mamy na myśli zarządzanie organizacjami gospodarczymi - kierowanie org. społ. Działalność gosp. w minionych stuleciach to przede wszystkim małe, niewielkie gosp. rodzinne. Przedsiębiorstwa, których celem była nie ekspansja, nie wzrost tylko przetrwanie - rodzina wytwarzała i sprzedawała tyle by móc się utrzymać. Rzemiosło, manufaktura dominujące struktury dział. Gosp. również były to org. niewielkie i generalnie uważano, że te metody kierowania tymi manufakturami, zakładami rodzinnymi są jak na ówczesne warunki w zupełności wystarczające i nie odczuwano potrzeby doskonalenia, potrzeby zmiany, usprawnienia ówczesnych metod kierowania tymi jednostkami gosp.. Ponieważ mówiąc o zarządzaniu mamy przede wszystkim na uwadze zarządzanie jednostkami gospodarczymi.


(…)

… przetrwania. Konieczność rozwiązywania nowych złożonych problemów dotyczących sztuki wojennej, spowodowały, że brytyjczycy utworzyli I-wsze zespoły badań operacyjnych składające się z: fizyków, matematyków, menedżerów, działaczy gosp.,Miały podstawowe zadanie pomoc w bardziej sprawnym i skutecznym wykorzystaniu zasobów dla prowadzenia gosp. Kiedy amerykanie przystąpili do wojny również skorzystali z doświadczeń brytyjskich i również powołali zespoły operacyjne. Okazało się, że stosując badania operacyjne, wykorzystując metody matematyczne można podejmować decyzje, dotyczące np. rozmieszczenia wojsk, sprzętu, łodzi podwodnych. Gdy wojna się skończyła okazało się, że badania operacyjne są przydatne również w rozwiązywaniu bieżących problemów gospodarczych. Do produkcji wprowadzano nowe technologie, transport, komunikacja były coraz bardziej skomplikowane i wtedy również zwrócono się do zespołu badań operacyjnych by oni poszukiwali odpowiedzi na nowe problemy. Z biegiem lat procedury badań operacyjnych sformalizowano dając im nazwę „ilościowej szkoły zarządzania”.
Spojrzenie ilościowe koncentruje się na zastosowaniu modeli i procesów matematycznych do sytujacji kierowniczych. Obraz największego…
… do masowej produkcji spowodowało wytwarzanie coraz większej ilości towarów.
Przełom ekonomiczny są to zmiany związane z organizacją produkcji powstanie fabryk, wprowadzenie do fabryk zasad kalkulacji ekonomicznej.
Zmiany społeczne podstawowa zmiana spol. to przejście od społeczeństwa wiejskiego do społeczeństwa przemysłowego, powiększanie się udziału ludności miejskiej w strukturze społ. I umacnianie…
… wprowadzenia w Wielkiej Brytanii naukowego zarządzania.
Pierwsza próba wprowadzenia amerykańskiej nauki zarządzania do całej Europy Zachodniej, włącznie z Wielką Brytanią nastąpiła wkrótce po zakończeniu II wojny światowej w ramach głośnego w owym czasie planu Marshalla. Rząd angielski wysyłał liczne grupy specjalistów z zadaniem przeprowadzenia gruntownych studiów w przedsiębiorstwach amerykańskich…
… do Izby Gmin. W 1906 r. przyjął nazwę Partia Pracy, uzyskując w wyborach 29 mandatów. W 1906 r Partia Pracy wywalczyła przywileje do związków zawodowych. Niemożliwe było wysuwanie przeciwko związkom zawodowym oskarżeń z powództwa cywilnego za szkody „rzekomo wyrządzone przez związki zawodowe lub przez osoby działające w ich imieniu”.
20. Przesłanki odrzucenia tayloryzmu w Wielkiej Brytanii.
Zarządzanie naukowe weszło do wielu krajów Europy, nie weszło do Anglii.
Anglicy odrzucili tayloryzmu w i-wszych dekadach XX wieku - powody:
angielska duma (światowe imperium, ogromna administracja - dobra sobie radzili bez naukowego zarządzania)
wysoki poziom nauk ekonomicznych w Wlk. Brytanii (Smith)- propozycja Taylora nie były zbyt imponujące, dlatego Anglicy nie przyjęli ich - gdyż uważali, że koncepcje…
… skupionych wokół dużego banku. Bank spełniał rolę swoistej centrali firm blisko ze sobą współpracujących. Jest to organizacja gospodarcza kierująca się własną strategią i utrzymują swoiste stosunki społeczne. Po II wojnie światowej Zaibatsu rozwiązują się ponieważ stwierdzono, że Zaibatsu są odpowiedzialne za rozwój japońskiego militaryzmu.
37. Znaczenie Kaizen w praktyce japońskiego zarządzania. Kaizen…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz