Szkoła publiczna - strona 10

note /search

Koncepcja wychowania polskiego

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Historia wychowania
Pobrań: 154
Wyświetleń: 826

przez cały okres II RP przewagę liczebną nad szkołami publicznymi (państwowymi i samorządowymi...

Obowiązki rodziców - omówienie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Podstawy prawne i organizacyjne oświaty
Pobrań: 21
Wyświetleń: 854

, instytucje oraz osoby fizyczne. Zapewniono całkowite pokrywanie przez państwo kosztów utrzymania szkół...

Wychowanie w zaborze austriackim

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Historia wychowania
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1897

galicyjskiego z 1895 O zakładaniu i urządzaniu szkół publicznych i ludowych, która na pierwszy plan wysuwała...

Właściwość organu

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 847

przed którym toczy się postępowanie, np. stowarzyszenie prowadzące szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej. 3...

Prawo administracyjne1

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1393

, opiekuńczo-wychowawcza i inne mogą być instytucją publiczną albo niepubliczną. Szkołą publiczną jest szkoła...