Szkoła publiczna - strona 10

Prawo gospodarcze a konstytucja

 • Politechnika Warszawska
 • dr Robert Zajdler
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 35
Wyświetleń: 595

jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa. Nauka w szkołach publicznych...

Koncepcja wychowania polskiego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 154
Wyświetleń: 819

przez cały okres II RP przewagę liczebną nad szkołami publicznymi (państwowymi i samorządowymi...

Obowiązki rodziców - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy prawne i organizacyjne oświaty
Pobrań: 14
Wyświetleń: 847

, instytucje oraz osoby fizyczne. Zapewniono całkowite pokrywanie przez państwo kosztów utrzymania szkół...

Wychowanie w zaborze austriackim

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia wychowania
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1491

galicyjskiego z 1895 O zakładaniu i urządzaniu szkół publicznych i ludowych, która na pierwszy plan wysuwała...

Właściwość organu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Janusz Zamorski
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 847

przed którym toczy się postępowanie, np. stowarzyszenie prowadzące szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej. 3...

Prawo administracyjne1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1365

, opiekuńczo-wychowawcza i inne mogą być instytucją publiczną albo niepubliczną. Szkołą publiczną jest szkoła...