Sześcian - strona 9

Metaloznawstwo - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1239

z trójkątów i sześcianów. Składnik A umieszczony jest w środku geometrycznym tych figur. Warstwy o takim...

Organizacja procesów spostrzegania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Zofia Dyl
 • Psychologia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1687

- geony - sześciany, walce, kliny, stożki, kule i ich odpowiedniki o zakrzywionych kształtach Geony...

Kinetyczna teoria gazów - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

obliczeń wybieramy naczynie w kształcie sześcianu.) S- pole powierzchni ściany sześcianu n0- liczba...

Tkanki - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Piotr Kubica
 • Biologia z elementami mikrobiologii
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1155

, złożony z komórek w kształcie sześcianów nabłonek walcowaty-pryzmatyczny; jego komórki są wydłużone...

Dynamika i animacja-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Jan Masalski
 • Grafika komputerowa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 665

perspektywiczny obracającego się sześcianu dostarcza różnego rodzaju informaq'i. Jest tu ciąg różnych rzutów...

Architektura romańska

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Architektura
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2975

geometrycznych: sześcianu, walca, ostrosłupa, kuli, stożka itp., za pomocą których osiągano niezwykle bogate...

Ciecze, ciała stałe

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1015

, że mamy do czynienia z sześcianem wykonanym z materiału izotropowego, tj. wykazującego taką samą...

Sprawko z kamieni

 • Politechnika Śląska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1113

do graniastosłupa lub sześcianu. Próbki powinny być ponumerowane farbą niezmywalna w wodzie. 4 Każdą próbkę należy...

Egzamin płyny

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Olajossy
 • Mechanika płynów
Pobrań: 889
Wyświetleń: 6699

, z równania ciągłości wyprowadza się z równania masy płynu, która wypływa z elementarnego sześcianu...