Sześcian - strona 24

Opracowanie wykładu z fizyki

 • Politechnika Poznańska
 • dr Ewa Chrzumnicka
 • Fizyka
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1505

prawo Keplera. Kwadrat okresu obiegu dowolnej planety jest proporcjonalny do sześcianu średniej...

Podział wyrobisk -omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Geologia
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1764

(odkrywki), — podziemne. Wyrobiska podziemne mają kształty zbliżone do brył geometrycz­nych — sześcianów...

Biopaliwa Stałe

Pobrań: 21
Wyświetleń: 2527

i ściętego stożka jest równa szerokości podstawy a w przypadku próbek w kształcie sześcianu lub cylindra...

Błędy i niepewności pomiarowe

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. Ryszard Siegoczyński
 • Fizyka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 840

i obliczamy Y jako funkcję tych wielkości. I tak na przykład, objętość sześcianu wyznaczamy mierząc długość...

Psychometria-skrypt

 • Uniwersytet Łódzki
 • Psychometria
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1596

PSYCHOMETRIA DIAGNOZA Wykład 1 Z greckiego - rozróżnianie, osadzanie Diagnozowanie - proces Diagnoza - końcowy etap tego procesu W diagnozowaniu przetwarza się dane. Model diagnozy (wg Ziemskiego) : Diagnoza przyporządkowująca (klasyfikująca, typologiczna) diagnoza diagnoza diagnoza genety...

Oprogramowanie komputerów - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Technologia informacyjna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 763

. Siatka wielokątów Opis matematyczny Woksele – elementarne sześciany tj. trójwymiarowe piksele Akademia...

Pielgrzymki w islamie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Małgorzata Orłowska
 • Polityka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 903

(tamattu). Al-Kaaba (dosłownie sześcian) jest najbardziej czczoną świątynią islamu. Ku niej zwracają...

Psychologia społeczna-zaliczenie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Stanisław Kania
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1036

pociąga za sobą zmianę drugiego. Teoretycznym modelem Kelley'a jest sześcian atrybucyjny: człowiek...