System złożony

Struktury mieszane - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Tadeusz Salamonowicz
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 532

się niezawodnością nie gorszą od systemu złożonego z tych samych elementów tworzących strukturę szeregową...

Konkurencja międzygatunkowa

 • Politechnika Gdańska
 • dr Michno
 • Ekologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1064

w taki sposób że każda poprzedzająca grupa jest podstawą żywienia następnej. Sieci troficzne- system złożonych powiązań...

Wykład - Krzywa wannowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2072

niezawodności systemu. Niezawodność systemu złożonego z szeregowych połączeń zgodnie z prawem mnożnika wynosi...

Religia i nauka- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko
 • Religie i związki wyznaniowe
Pobrań: 637
Wyświetleń: 945

) - strukturalny(nauka jako umowny, zmienny system złożony z różnych dyscyplin, gałęzi nauk) - aksjologiczny(nauka...

Teoria biegunów wzrostu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1043

zlozonych systemów 3 cechy systemów złożonych -uwikłanie w związki z otoczeniem -maja znajdowac się w stanie...

Teoria biegunów wzrostu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

zlozonych systemów 3 cechy systemów złożonych -uwikłanie w związki z otoczeniem -maja znajdowac się w stanie...

Obiekty złożone - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Tadeusz Salamonowicz
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1211

OBIEKTY ZŁOŻONE Na ogół obiekt może być traktowany jako system złożony z bloków funkcjonalnych...

Organizacja jako system, (sem I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 56
Wyświetleń: 819

-technicznymi, tzn. że organizacja to system złożony z czterech podsystemów: celów i zadań; ludzi - uczestników...