Syntazy - strona 2

Lizosomy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Histologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 945

? Są to kompleksy syntazy ATP ulokowane na powierzchni wewnętrznej błony mitochondrialnej. ...

Mitochondria-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biologia komórki
Pobrań: 126
Wyświetleń: 924

F1ATPazy podjednostki dehydrogenazy NADH Przez jądro kodowane są m.in. większość podjednostek syntazy ATP...

Biogeneza chloroplastów - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Anna Tukiendorf
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2079

przy udziale kompleksu SYNTAZY ATP zwanego czynnikiem sprzęgającym. Jest ona zbudowana z dwóch podjednostek...

Biologia komórki metabolizm - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Joanna Strubińska
 • Biologia komórki
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1435

enzymów metabolicznych Anabolicznych Katabolicznych Syntazy Oksydazy Polimerazy Hydrolazy Kinazy Kaspazy...

Promotory - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Inżynieria genetyczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1477

syntazy nopaliny), odp nie tylko za ukończenie transkrypcji, ale także za poliadenylację otrzymanego mRNA...

Izomerazy- prezzentacja

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Maria Wanda Bretner
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1764

- znajduje się w kompleksie syntazy gramicydyny, enzym ten katalizuje syntezę gramicydyny – polipeptydu...

Faza jasna fotosyntezy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biologia roślinna
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1309

Syntaza ATP Podjednostki syntazy ATP tworzą dwa oddzielne sektory: 1. Sektor błonowy (CF0) funkcjonujący...