Sygnatura akt - strona 3

Postępowanie sądowo-administracyjne - Wojewódzki Sąd Administracyjny...

  • Uniwersytet Łódzki
  • dr Magdalena Sieniuć
  • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 980
Wyświetleń: 5159

Zagadnienia wprowadzające Początków sądownictwa administracyjnego upatruje się w epoce napoleońskiej. Przyjęta we Francji koncepcja sądownictwa administracyjnego polegała na utworzeniu w ramach administracji pewnych organów wyspecjalizowanych i powierzeniu im funkcji orzekania w szczególnych fo...

Język Urzędowy w Administracji

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • prof. dr hab. Grzegorz Janusz
  • Język Urzędowy w Administracji
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2744

organu lub innego adresata przedmiot sprawy (np. dotyczące sprawy sygnatury akt C/276/2008) określenie...

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2758

o Krajowym Rejestrze Sądowym. Plik ma 14 stron i zawiera 60 artykułów. Ustawa omawia pojęcia oraz zakres działań organów takich jak: Rejestr Sądowy, Centralna Informacja, Skarb Państwa, Minister Sprawiedliwości, podmioty wpisane do rejestru, akta rejestrowe, wpis do rejestru, kurator, rejestr prze...