Sucha masa - strona 13

Charakterystyka owoców

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Technologia gastronomiczna
Pobrań: 392
Wyświetleń: 3766

- owoce nieciemniejące po przekrojeniu, zawierające mało garbników dużo suchej masy Do gotowania - owoce...

Opracowane pytania - zaliczenie

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1645

osad czynny pobrany z komory napowietrzania do stężenia suchej masy osadu czynnego w reaktorze z osadem...

Metody badań odpadów

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805

suchej masy i zalewa się ją w butelce wodą destylowaną w ilości zapewniającej zachowanie stosunku 1:10...

Stosunki wodne Australii

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 21
Wyświetleń: 847

tu często wyże baryczne są przyczyną zalegania suchych mas powietrza nad większą częścią kontynentu...

Wykład - ocena towaroznawcza wypieku, sem V

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr inż. Rafał Adam Cierpiała
 • Towaroznawstwo żywności
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1183

o wilgotności oznaczonej wg punktu 1.a., w g, S - 106,25 g - zawartość suchej masy w 125 g mąki o wilgotności 15...

Wykład - definicja kontraktu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Alina Lipińska-Słota
 • Transport miedzynarodowy
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1519

. dopuszcza się Sucha masa + 20% Cena: Bonowa (mogą być odchylenia), Kontraktowa, fakturowa (ostateczna...

Oznaczenie zawartości wody - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Teresa Fortuna
 • Analiza i ocena jakości żywności
Pobrań: 49
Wyświetleń: 749

i higroskopijną, a najtrudniej wodę związaną chemicznie. Sucha substancja (sucha masa) - pozostałość po usunięciu...