Subwencja ogólna jednostek samorządu terytorialnego - strona 8

BUDŻET PAŃSTWA A BUDŻET J.S.T.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Łukasz Pikuła
 • Prawo finansowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1666

dla województw SUBWENCJE OGÓLNE Subwencje ogólne. To bezzwrotne, powszechne i uniwersalne środki przekazywane...

Finanse publiczne - Rozchody publiczne

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • dr Jarosław Olejniczak
 • Finanse publiczne
Pobrań: 3465
Wyświetleń: 9261

. żadne z powyższych Subwencje z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego : 1. nie są wydatkiem...

Samorząd terytorialny w II RP - wstęp

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1323

) - jednostki samorządu terytorialnego pokrywały się z podziałem administracyjnym kraju, organy samorządu...

Dochody gminy - finanse

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Finanse publiczne
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2632

terytorialnego Dochody gminy-podział ogólny Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są dochody własne...

Etapy rozwoju budżetu

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 672

i trybunały subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego dotacje celowe na zadania zlecane...

Wykład - Zasada wolności zrzeszania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Grażyna Szpor
 • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 63
Wyświetleń: 595

). Z kolei Ustawa konstytucyjna z 1992 r. formułowała w art. 75 prawo jednostek samorządu terytorialnego...

Sprawozdanie z wykonania budżetu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Romuald Kalinowski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 756

rządowej, które realizowane są przez jednostki samorządu terytorialnego, i innymi zadaniami zleconymi tymże...