FINANSE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - wykład II semestr

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 462
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
FINANSE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - wykład II semestr - strona 1

Fragment notatki:

FINANSE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Czyli: województw, gmin i powiatów. W Polsce funkcjonuje niespełna 3000 jedn. samorz. teryt. (j.s.t.)
Dochody gmin:
Własne:
Z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych.
Z opłat: targowej, miejscowej, administracyjnej, eksploatacyjnej, adiacjenckiej
Z najmu, dzieriawy lub sprzedaiy majątku gminy
Udziały w podatku: CIT (ok. 7%), PIT (ok. 40%)
Subwencje:
środki wyliczone w oparciu o gęstośd zaludnienia, poziom bezrobocia, poziom dochodu na mieszkaoca przekazywane do budietu centralnego głównie na oświatę i drogownictwo.
Dotacje celowe:
środki z budietu paostwa na sfinansowanie kolejnych projektów.
Op#ata adiacjencka: właściciel gruntu przy jego odsprzedaiy musi ja opłacid gminie, jeieli wzrosła wartośd jego nieruchomości w wyniku podziału, scalenia lub inwestycji gminy w wykonanie infrastruktury technicznej (wbudowanie wodociągu, modernizacja dróg).
W celu umoiliwienia wykorzystania kredytu, jako wkładu własnego przy realizacji projektów unijnych, kwota kredytu nie jest wliczana do ogólnego poziomu zadłuienia.
Jednostki budietowe bezpośrednio pokrywają swoje wydatki z budietu gminy, a pobrane dochody odprowadzają do budietu j.s.t.
Zak#ady budietowe: jednostki świadczące odpłatnie usługi. W przypadku osiągniecia nadwyiek odprowadzają je do budietu gminy. W przypadku deficytu - finansowane są przez gminę.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz