Subwencja ogólna funkcje - strona 8

Klasyfikacja majątku publicznego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 777

w odrębnych ustawach jako dochody gminy, 2) dochody z majątku gminy, 3) subwencja ogólna z budżetu państwa...

Finanse powiatu - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Jerzy Załucki
 • Finanse
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na terenie powiatu, 2. subwencja ogólna...

Regionalne Izby Obrachunkowe - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Romuald Kalinowski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 833

się o przyznanie dotacji przez kolejne 3 lata. III. SUBWENCJE OGÓLNE - bezzwrotna, stała, obligatoryjna pomoc...

Struktura budżetu- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Elżbieta Stolorz-Krzisz
 • Procedury budżetowe
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1799

) Wydatki majątkowe Inwestycje Zakupy inwestycyjne Dotacje celowe (rozwojowe, PO KL, RPO) Subwencja ogólna...

Rachunkowośc finansowa-wykłady

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Ewa Spigarska
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1120

ogólna opisuje główną funkcję systemu, dzieli się następnie na funkcje bardziej szczegółowe, dochodząc...

Instrumenty polityki fiskalnej

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Joanna Kudełko
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1778

podniesienie ogólnego dobrobytu. Funkcja rozdzielcza polega na podziale dochodu i majątku. Podział pierwotny...