Subkultura młodzieżowa

Pedagogika postmodernizmu

  • Uniwersytet Rzeszowski
  • dr Ewa Tłuczek-Tadla
  • Pedagogika
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2394

) Odrzuca się urabianie wychowanka, a wzorce zachowań są czerpane z różnych popularnych tekstów, subkultur...

Subkultury młodziezowe

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1883

polskie subkultury młodzieżowe. Istnieje wiele definicji pojęcia „subkultura”. Najczęściej powtarzanymi...

Literatura Polska po 1976 roku

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Barbara Warkocka-Szołtysek
  • Najnowsza literatura polska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 889

alternatywnej, przeciwni zaangażowaniu w politykę, często wywodzący się z subkultury młodzieżowej punk...

Czy podkultury są zagrożeniem

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Polityka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 707

) Od subkultury do kultury alternatywnej. Wprowadzenie do subkultur młodzieżowych, Lublin, Wydawnictwo UMCS...