Struktura agrarna - strona 7

Egzamin 2009 a

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Henryk Jan Stoksik
 • Prawo rolne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1092

. inwestycje w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach na rzecz rolnictwa, poprawę struktury...

Strategia organizacji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Urszula Nowacki
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672

z regresem przemysłów tradycyjnych. Obok obszarów wiejskich (ze względu na rozdrobnioną strukturę agrarną...

Problem rolnictwa a Unia Europejska

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

struktura agrarna, niski poziom wykształcenia i samoorganizacji rolników, słabe powiązanie producentów...

Droga Polski do UE - problemy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 665

jak bardzo wysokie zatrudnienie, rozmiary bezrobocia jawnego i ukrytego, rozdrobniona struktura agrarna, niski poziom...

Ekonomia - PROCES GOSPODAROWANIA

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Ekonomia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1505

do usunięcia, wymaga dużo czasu, znacznych przedsięwzięć, dużych nakładów finansowych. Np. struktura agrarna...