Stowarzyszenie - strona 22

Instytucjonalizacja- opracowanie

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr Agata Ziętek
  • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1239

stowarzyszenie o względnie trwałym charakterze, powstałe zazwyczaj na mocy aktu o charakterze porozumienia...

Cechy współczesnego państwa świeckiego

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
  • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 154
Wyświetleń: 707

wymagane przez ustawodawstwo formy (stowarzyszenie, korporacja, fundacja). Pod tym warunkiem mogą prowadzić...