Stosunki produkcji - strona 4

Karol Marks- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Maciej Holko
 • Ekonomia produkcji
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1323

swego życia ludzie wchodzą w określone, konieczne, niezależne od ich woli stosunki —w stosunki produkcji...

Rewolucja - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o Państwie i Polityce
 • Dr Izolda Bokszczanin
Pobrań: 210
Wyświetleń: 777

konflikt zaś między siłami wytwórczymi a stosunkami produkcji wyraża się w konflikcie interesów klasowych...

Socjologia - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • prof. dr hab. Piotr Gliński
 • Socjologia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1099

się stosunki produkcji miedzy ludzmi. Stosunki produkcji sa zlozona siecia związków i zależności...

Marksizm - Karl Heinrich Marx

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • dr Anita Famuła-Jurczak
 • Doktryny pedagogiczne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1092

do powstania stosunków produkcji odpowiadającym określonemu rozwojowi materialnych sił wytwórczych. Marks...

KAROL MARKS (1818 ? 83)

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1827

cechy, jako sfera życia społecznego. Świadomość jest określona przede wszystkim przez stosunki produkcji...

Historia myśli ekonomicznej wstęp

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 749
Wyświetleń: 1323

kształtowania się historycznych stosunków produkcji (struktura własności, podziału efektów), takie ujęcie...

Komunizm- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 959

wytwórcze ze stosunkami produkcji to on porwie masy do tej rewolucji i doprowadzi do tego. Trockizm...

Wprowadzenie do ekonomii

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Magdalena Redo
 • Ekonomia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1092

ich wyprodukowania otrzymujemy krzywą możliwości produkcyjnych o wyznacza ilościowe możliwe do osiągnięcia stosunki...

Absolutyzm klasyczny, Luter, Marks

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Współczesne doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2051

stosunkami produkcji stanowi ekonomiczne podłoże rewolucji społecznych (stąd w nauce o społeczeństwie...