Stosunki produkcji - strona 3

Wykład z socjologii - marksizm

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 609

stosunki produkcji to relacje własnościowe między posiadaczami i nieposiadającymi, tymi, którzy dostarczają...

Koncepcja klas Karola Marksa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Jadwiga Sobol
 • Socjologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 819

w zasadniczej strukturze stosunki produkcji czyli właśnie podstawę życia społecznego. Na tej bazie wyrasta...

Typy inflacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 924

kryterium ze względu na miejsce występowania: c) wewnętrzna tworzona przez stosunki produkcji...

Konserwatyzm, socjalizm, Marks- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Mieczysław Władysław Omyła
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 805

go jednostka, człowiek całokształtem stosunków produkcji zmiana w wymiarze globalnym socjalizm - to faza...

Socjalizm naukowy - źródła

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr krzysztof Koźmiński
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 994

idee są wytworem burżuazyjnych stosunków produkcji i własności, podobnie jak wasze prawo...

Komunizm według Marksa- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1134

wytwórczymi, a starymi stosunkami produkcji są ekonomicznym podłożem rewolucji społecznych. Marksistowska myśl...