Marksistowska koncepcja człowieka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1498
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Marksistowska koncepcja człowieka - strona 1 Marksistowska koncepcja człowieka - strona 2 Marksistowska koncepcja człowieka - strona 3

Fragment notatki:

MARKSITOWSKA KONCEPCJA CZŁOWIEKA Filozofia człowieka to I - zagadnienie istoty człowieka, jego cech i właściwości, jego natura, jego byt, jego ciało i dusza II - zagadnienie pozycji (miejsca) i roli człowieka w świecie III - zagadnienie intelektu jako władzy poznawczej, specyfiki ludzkiego poznania IV - zagadnienie stosunku człowieka do wytworów własnych działań V - zagadnienie pozycji samoświadomości w ludzkim bycie oraz wiele innych zagadnień związanych z problemem sensu życia, istnienia, szczęścia, wolności człowieka jak i jego śmierci. Filozofowanie istniało od początku myśli człowieka, a wizerunek i kierunek filoz o f o wania uwarunkowany był zawsze czasem i miejscem w historii istnienia. W zależności od kultury społecznej, bytu, świadomości filozofowanie zmierzało w ró ż nych kierunkach np. religijnym, kulturowym, politycznym, ekonomicznym itp. Ciągłe filozoficzne dociekania nad człowiekiem były rozmaicie rozwiązywane, co jednak nigdy nie doprowadziło do ostatecznej odpowiedzi na pytanie kim jest czł o wiek. Stąd też na przestrzeni historii świata powstało wiele koncepcji człowieka uzale ż nionych od sposobu samego rozumowania pojęcia filozofii . Wracając do tematu marksistowskiej koncepcji człowieka należy przyp o mnieć czas i miejsce powstania filozoficznego poglądu marksizmu. Lata 1818 - 1883 Europa, Niemcy to czas i miejsce życia i twórczości filozofa, ek o nomisty, przywódcy, teoretyka rewolucy jnych ruchów robotniczych Karola Marksa. Po wieloletniej obserwacji i badaniu zjawisk gospodarczych w Europie Marks podjął ostrą krytykę kapitalistycznego systemu gospodarki rynkowej, dążąc do stworzenia podstaw nowej teorii ekonomicznej. - Co spowodowało tak silne dążenie do zmian ? Chęć zerwania z filozofią i utw o rzenie nowej nauki opartej na dotychczasowych dokonaniach filozofii. - Co kierowało Marksem ku zmianie ? Przede wszystkim względy propagandowe, a tym samym odrzucenie wiary, ucieczka w ateizm . Cytat :” Chcę się zemścić na tym, który panuje tam w górze” „ Z wyzwaniem rz u cam światu w twarz rękawicę i obserwuję jak opada ten karłowaty olbrzym. Je d nak jego upadek nie uciszy mojej nienawiści. Podobny Bogu będę błąkał się wśród obłoków świata i dając moim słowom siłę działania, czuję się równy Stwórcy” „K o munizm zaczyna się od ateizmu” „Naszym wrogiem jest Bóg. Nienawiść do Boga jest początkiem wszelkiej mądr o ści” Służąca o Marksie po jego śmierci: „On był człowiekiem bogobojnym. Kiedy był bardzo chory modlił się sam jeden w swoim pokoju, przed zapalonymi świecami i czoło przewiąz

(…)

… to wizja człowieka poddanego sile stosunków produkcji to - ludzie nie panują nad tym co sami stworzyli, system produkcji rządzi się swoimi prawami. Rozpatrywanie nadprodukcji jako granic świadczących o ograniczoności charakteru kapitalistycznego sposobu produkcji - kapitalista ma władzę nad ludźmi ale nad nim władzę ma sam kapitał i prawa które nim rządzą. Przykłady tez:
formacja społeczna - zmiany…
… produkcji społecznej jako bazę a stosunki społeczne, poglądy i idee jako nadbudowę, która jest rezultatem warunków materialnych bowiem byt określa człowieka. Ludzie realizując swe zamiary doprowadzili do powstania stosunków produkcji odpowiadającym określonemu rozwojowi materialnych sił wytwórczych.
Marks wyjaśnia, społeczeństwo musi się przekształcić w formę komunistyczną przy pomocy sił wytwórczych…
… i treść dziejów.
Strukturę społeczeństwa tworzą klasy społeczne, stany i grupy społeczne, uciekając od przemocy między sobą wchodzą w określone, konieczne, niezależne od ich woli stosunki produkcji, które odpowiadają określonemu rozwojowi materialnych sił wytwórczych.
Teza partykularyzmu
Kształt budowli społecznej jest w całości określany przez walkę interesów klasowych. Produkcja jest formą…
…. Kiedy był bardzo chory modlił się sam jeden w swoim pokoju, przed zapalonymi świecami i czoło przewiązywał opaską”
Karol Marks wraz z Fryderykiem Engelsem chcieli przedstawić swoją koncepcję jako coś zupełnie nowego i szczerze sądzili, że zrywają ze spekulacjami dawnej filozofii tworząc autentyczną wiedzę o rzeczywistości.
Wspominam ten fakt, gdyż jak wielu z nas, i ja sama wielokrotnie zastanawiałam się nad sensem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz