Stosunki dyplomatyczne - strona 4

Wykład - Cele i zasady ONZ

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 854

kontakty państw, które nie utrzymują np. ze sobą stosunków dyplomatycznych. Zasady ONZ ujęte są w Art. 2...

Wykład - Wygaśnięcie traktatu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Krzysztof Masło
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 448

jeszcze do wykonania na podstawie traktatu Art. 63 - zerwanie stosunków dyplomatycznych lub konsularnych - zerwanie...

Wykład - Uznanie rządu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644

się czy powinny uznać dane państwo, jeśli są w stanie nawiązać z nim stosunki dyplomatyczne. Rząd...

Prawo dyplomatyczne-opracowanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1155

(oczywiście bez dyskryminacji). ZAWIESZENIE STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH Art. 45 Konwencji Wiedeńskiej z 1961 r...

Wykład - Polska a Litwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

żądając nawiązania stosunków dyplomatycznych w ciągu 48 godzin, grożąc użyciem „innych środków...