Stosunek płciowy

Żeńskie narządy płciowe i ich funkcje

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Anatomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1057

wprowadzonego do niej podczas stosunku płciowego przez członek męski. W czasie porodu służy jako kanał...

Demografia wykład 1

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Demografia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 3234

klasyfikacji wynika z 3 faz biologicznego procesu reprodukcji ludności tj. stosunku płciowego, poczęcia...

Zapalenie pochwy - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Żywienie kobiety ciężarnej i karmiąej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1057

Zapalenie pochwy (kolpitis): przyczyny - urazy mechaniczne powstałe podczas stosunków płciowych...

Gwałt - omówienie (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Skarbek
 • Prawo karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805

jest rodzajem czynności seksualnej; obejmuje zwykły stosunek płciowy (heteroseksualny lub homoseksualny...

Terminologia

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • dr Katarzyna Grunt-Mejer
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 980

stopniowo nakierowana na stosunek płciowy Id kryzys tożsamości Ego Superego Kateksja- wybór obiektu popędu...

Fizjologia zwierząt - hormony

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1421

. mioepitelialnych gr. mlecznych (laktacja) Skurcz macicy (poród, stosunek płciowy) Wędrówki (ptaków) Pobudzanie...

Obecne programy wychowania

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Zdzisław Majchrzyk
 • Psychologia sądowa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1008

, sprowadzające cel stosunku płciowego do przyjemności i zadowolenia standard rozrywkowo-seksualny; s. rozrywkowo...