Gwałt - omówienie (II sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gwałt - omówienie (II sem) - strona 1

Fragment notatki:

Zgwałcenie. Zgwałcenie (art. 197 § 1 KK) polega na doprowadzeniu innej osoby do obcowania płciowego przy pomocy przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu. Obcowanie płciowe. Obcowanie płciowe jest rodzajem czynności seksualnej; obejmuje zwykły stosunek płciowy (heteroseksualny lub homoseksualny) oraz stosunek analny lub oralny. Środki prowadzące do zgwałcenia. Środkami prowadzącymi do zgwałcenia są: przemoc, groźba bezprawna (definicja w art. 115 § 11 KK) oraz podstęp. Przemoc. Przez przemoc rozumie się oddziaływanie środkami fizycznymi w celu uniemożliwienia lub przełamania oporu ze strony ofiary; chodzi tu zarówno o przemoc bezpośrednią (skierowaną na ofiarę lub osobę jej bliską oraz przemoc), jak i przemoc pośrednią (skierowaną na otoczenie ofiary). Istotne jest również, aby ofiara stawiała opór; nieistotny jest sposób, ważne by opór był rzeczywisty. Podstęp. Według SN chodzi o metody i środki, które eliminują opór bądź wyłączają świadome wyrażanie decyzji woli przez ofiarę (w domyśle: inne niż przemoc ). SN podaje przykłady podstępnego zgwałcenia: odurzenie ofiary narkotykiem, odbycie stosunku z pacjentką poddaną narkozie lub pod pozorem zabiegu ginekologicznego, wprowadzenie ofiary w błąd co do osoby partnera (`to co, nie widzieliście, kto to był?' - spytał sędzia gaździnę w jednym dowcipie ). Nie uważa się za podstęp nakłonienie ofiary do obcowania przy pomocy fałszywej obietnicy małżeństwa. W takim przypadku ofiara nie traci możliwości świadomego podejmowania decyzji woli (w szczególności nie cierpi jej wiedza o rzeczywistości). Doktor Wiśniewski mówił, że w takim przypadku w grę wchodzi oszustwo matrymonialne, ale czy obcowanie płciowe może być korzyścią majątkową (por. znamiona oszustwa; art. 286 § 1 KK)? Śmiem wątpić. Osoba. Prawo gwarantuje ochronę przed zgwałceniem każdej osobie, stąd niemądre są wątpliwości, czy można dokonać gwałtu na prostytutce (no ba! Prostytutka też osoba!) lub współmałżonku (obowiązek wspólnego pożycia nie pozbawia wolności decydowania o jego podejmowaniu). Podmiot. Zgwałcenie jest przestępstwem ogólnosprawczym (gwałcić każdy może; z reguły robią to mężczyźni z racji pewnych, powiedzmy, predyspozycji technicznych; nic jednak nie stoi na przeszkodzie by sprawcą była kobieta, vide niedawny przypadek z Norwegii: kobieta rozpoczęła stosunek oralny ze śpiącym mężczyzną [zgwałcenie przy pomocy podstępu]). Ściganie. Wdrożenie postępowania karnego następuje na wniosek osoby pokrzywdzonej. Takie rozwiązanie uwzględnia specyficzny podtekst społeczny i kulturowy zgwałcenia oraz ryzyko wtórnej wiktymizacji (proces może się wiązać z sytuacjami upokarzającymi dla ofiary); jeśli ofiara chce o wszystkim jak najszybciej zapomnieć, to nie należy w to ingerować, nawet jeśli w konsekwencji sprawca zostanie bezkarny. Przestępstwo materialne. Zgwałcenie to przestępstwo materialne, którego skutkiem jest doprowadzenie do obcowania płciowego. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz