Stopień dyplomatyczny - strona 3

Wykład - prawo dyplomatyczne i konsularne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 315
Wyświetleń: 826

→ najpełniejsze immunitety i przywileje; wg KW członkiem jest osoba posiadająca stopień dyplomatyczny; są to min...

Konwencja Wiedeńska-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Kamiński
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2450

" oznacza członków personelu misji posiadających stopień dyplomatyczny; e) wyrażenie ,.przedstawiciel...

Miedzynarodowe prawo publiczne

 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Międzynarodowe prawo publiczne
Pobrań: 315
Wyświetleń: 3927

państwa w państwie przyjmującym, jest to nazwa funkcji a nie stopień dyplomatyczny) , lotniczy i morski...

Polska polityka zagramaniczna

 • Polityka
Pobrań: 252
Wyświetleń: 4158

Polska Politka Zagraniczny, prof. M. Muszyński Poza konkurencją: Treści merytoryczne: 1. Wstęp historyczny. 1.1. Polityka zagraniczna I Rzeczpospolitej (walka z Rosją o panowanie Europie Środkowej i Wschodniej). 1.2. Polityka zagraniczna II Rzeczpospolitej (porządek wersalski i jego wrogowie). 2. Tr...

Ustawa o służbie cywilnej - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo pracy
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1190

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej 1) (Dz. U. z dnia 26 września 2006 r.)Rozdział 1 - Przepisy ogólne Art. 1. W celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa ustanawia s...

Prawo międzynarodowe - skrypt

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo międzynarodowe
Pobrań: 161
Wyświetleń: 763

EUROPEJSKA KONWENCJA PRAW CZŁOWIEKA Procedura skargi (przed zmianami wynikającymi z Protokołu XIV do Konwencji) Możliwe są skargi: międzypaństwowa - art. 33 - niekoniecznie w obronie własnych obywateli, można ogólnie [ Irlandia v. UK - w obronie własnych obywateli, państwa skandynawskie v. Grecji...