Stempel - strona 8

Prawo o paszportach

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr A. Hanus-Turzyńska
 • Akta stanu cywilnego i ewidencja ludności
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1043

jej tożsamości, 3) braku w dotychczas posiadanym paszporcie miejsca na umieszczenie w nim stempli, wiz...

Przywrócenie terminu ustawowego.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763

stempla polskiej placówki pocztowej operatora publicznego. Podobnie rzecz się dzieje z oddaniem pisma...

Obowiązek podatkowy- ćwiczenia 5-6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Jolanta Gałuszka
 • System podatkowy
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1148

: I - składanie podatku osobiście (do końca kwietnia) II - wysyłanie pocztą (liczy się data stempla pocztowego...

Ewidencja ludności i dowody osobiste

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 721

, stempel uprawniający do wjazdu do KRDL). Obowiązek meldunkowy. Art4. Określa przedmiot obowiązku...

Wynalazienie druku

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Aleksandra Różycki
 • Historia książki polskiej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 756

jak stempel, pismo czy książka. Jednak przez długie wieki średniowiecza, w zasadzie jedyną metodą utrwalania...

Gutenberg i początki druku.

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia książki i bibliotek
Pobrań: 126
Wyświetleń: 966

. I w. p. n. e.) Około VI w. n. e. używano drewnianych stempli do odbijania wzorów na jedwabiu...