Ewidencja ludności i dowody osobiste

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ewidencja ludności i dowody osobiste - strona 1 Ewidencja ludności i dowody osobiste - strona 2 Ewidencja ludności i dowody osobiste - strona 3

Fragment notatki:

Ewidencja ludności i dowody osobiste. ( ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r )
Występują dwie grupy problemów. Daje to o sobie znać w kryteriach :
w ocenie rozwiązań ustawowych, w zmianach ustawowych. Zmiany ustawowe są związane z krytyką rozwiązań ustawowych.
Wcześniej ( przed rokiem 90 ) głosy krytyczne dotyczyły pierwszej części czyli problematyki ewidencji. Podawano, że jest to jarzmo które nas gniecie i męczy. Że te rozwiązania są przejawem państwa policyjnego.
Gdy tymczasem sprawami dowodów osobistych nikt się nie zajmował pomimo ,że występowały różnego rodzaju wpisy do dowodów ( np. kartki na cukier, stempel uprawniający do wjazdu do KRDL).
Obowiązek meldunkowy. Art4. Określa przedmiot obowiązku meldunkowego.
Obowiązek meldunkowy polega na : 1/ zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego, 2/ wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego, 3/ zameldowaniu o urodzeniu dziecka, 4/ zameldowaniu o zmianie stanu cywilnego, 5/zameldowaniu o zgonie osoby. Obowiązek podmiotowy ciąży na osobie przebywającej na obszarze RP. Obowiązek meldunkowy dotyczy przebywających na terytorium RP, a zatem obywateli polskich jak i cudzoziemców (art. 23 ustawy).
miejsce pobytu stałego i czasowego. W art. 6 pkt. 10 - Pobyt stały : Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. W pkt. 2 tego artykułu ustawodawca wskazał jak rozumieć miejsce pobytu w szczególnych przypadkach związanych z wykonywaniem pracy - miejscem pobytu stałego osoby zatrudnionej na statku żeglugi śródlądowej, zamieszkałej stale na statku, jest miejscowość, w której ma siedzibę przedsiębiorstwo żeglugowe zatrudniające tę osobę. Art. 7 -Pobyt czasowy : Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem. Pkt . 2 wskazuje szczególne przypadki przebywania czasowego związanego z wykonywaniem pracy - miejscem pobytu czasowego osoby zatrudnionej na statku morskim albo osoby, która w związku z wykonywaniem pracy przebywa przez określony czas w ruchomym urządzeniu mieszkalnym poza miejscem pobytu stałego, jest miejscowość, w której ma siedzibę zakład pracy zatrudniający tę osobę. Termin zameldowania się. Art. 8 określa termin zameldowania się który jest bardzo rygorystyczny - osoba zameldowana na pobyt czasowy i przebywająca w tej miejscowości nieprzerwanie dłużej niż 2 miesiące jest obowiązana zameldować się na pobyt stały.

(…)

… z kształceniem się, leczeniem, wypoczynkiem lub ze względów rodzinnych,
3/ odbywanie czynnej służby wojskowej,
4/pobnyt w zakładach karnych i poprawczych, aresztach śledczych, schroniskach dla nieletnich i zakładach wychowawczych.
Dowód osobisty.
Dowody stwierdzające tożsamość zostały sprowadzone praktycznie do dowodu osobistego. Do posiadania dowodu osobistego zobowiązany jest obywatel polski zamieszkały w RP…
… ta zwróciła się o wydanie dowodu osobistego z takim terminem ważności.
Dane zawarte w dowodzie osobistym .
Art. 37. 1. W dowodzie osobistym zamieszcza się :
1/nazwisko i imię (imiona ) oraz imiona rodziców i nazwisko rodowe,
2/datę i miejsce urodzenia,
3/adres miejsca zameldowania na pobyt stały, a w razie jego braku - zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad dwa miesiące ; w przypadku braku zameldowania na pobyt stały albo czasowy trwający ponad dwa miesiące danych o adresie nie zamieszcza się,
4/płeć, wzrost w centymetrach i kolor oczu,
5/numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL),
6/nazwę organu wydającego, datę wydania oraz termin ważności dowodu osobistego.
2.Dowód osobisty zawiera również zdjęcie i podpis posiadacza.
3.Dane zawarte w dowodzie osobistym…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz