Stempel - strona 13

Termin przedawnienia i jego bieg

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 483

przedawnienia? Czy decyduje: - data stempla pocztowego, - można przecież złożyć w biurze podawczym sądu. Art...

Powstanie styczniowe - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Godek
 • Historia administracji
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1372

Rządu Narodowego Znaki narodowe na monetach i stemplach Rząd Narodowy zarządza dochodami państwa Zawiera...

Stropy - wiadomości ogólne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Budownictwo
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2842

przed betonowaniem stanowią wiotki prefabrykat wymagający podczas montażu jedynie stemplowania (stemple w rozstawie...

Stal (wykład 4) sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Jerzy Grudziński
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1407

przy dużych naciskach dynamicznych i wstrząsach, np. stemple, matryce Stale wolframowe NWi- do wyrobu wierteł...