Stefan Czarnowski

Encyklopedia socjologii

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Sebastian Kozłowski
 • Socjologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 770

się z nimi (Goodenough, Keesing) kultura jako „zobiektywizowany dorobek” (Stefan Czarnowski) problem, czy kultura stanowi...

Kultura w wąskim i szerokim znaczeniu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Kłosiński
 • Socjologia kultury
Pobrań: 511
Wyświetleń: 12733

nie jest dziedziczna a które powstają w społeczeństwie STEFAN CZARNOWSKI Kultura to całokształt zoobiektywizowanych...

Socjologia ogólna - kultura

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1085

się na poziomie ładu czy porządku nieuświadomionego. Inni uczeni (Stefan Czarnowski, Jan Szczepański) włączali...

Wykład - kultura

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Midera
 • Socjologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1099

się na poziomie ładu czy porządku nieuświadomionego. Inni uczeni (Stefan Czarnowski, Jan Szczepański) włączali...

Typy definicji kultury.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Kłosiński
 • Socjologia kultury
Pobrań: 119
Wyświetleń: 812

to też powstrzymanie się od działania. Stefan Czarnowski - 1938 - K jest to całokształt zobiektywizowanych elementem...

Kultura atrybutywna i dystrybutywna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Kłosiński
 • Socjologia kultury
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1827

to też powstrzymanie się od działania. Stefan Czarnowski - 1938 - K jest to całokształt zobiektywizowanych elementem...

Kultura polityczna (2)

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 763

Knobelsdorf. Pierwszy z nich formułując definicję oparł się na koncepcji kultury Stefana Czarnowskiego...