Stefan Czarnowski

Encyklopedia socjologii

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Sebastian Kozłowski
 • Socjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 735

się z nimi (Goodenough, Keesing) kultura jako „zobiektywizowany dorobek” (Stefan Czarnowski) problem, czy kultura stanowi...

Kultura w wąskim i szerokim znaczeniu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Kłosiński
 • Socjologia kultury
Pobrań: 413
Wyświetleń: 12271

nie jest dziedziczna a które powstają w społeczeństwie STEFAN CZARNOWSKI Kultura to całokształt zoobiektywizowanych...

Socjologia ogólna - kultura

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1043

się na poziomie ładu czy porządku nieuświadomionego. Inni uczeni (Stefan Czarnowski, Jan Szczepański) włączali...

Wykład - kultura

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Midera
 • Socjologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1057

się na poziomie ładu czy porządku nieuświadomionego. Inni uczeni (Stefan Czarnowski, Jan Szczepański) włączali...

Typy definicji kultury.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Kłosiński
 • Socjologia kultury
Pobrań: 105
Wyświetleń: 749

to też powstrzymanie się od działania. Stefan Czarnowski - 1938 - K jest to całokształt zobiektywizowanych elementem...

Kultura atrybutywna i dystrybutywna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Kłosiński
 • Socjologia kultury
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1708

to też powstrzymanie się od działania. Stefan Czarnowski - 1938 - K jest to całokształt zobiektywizowanych elementem...

Kultura polityczna (2)

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 749

Knobelsdorf. Pierwszy z nich formułując definicję oparł się na koncepcji kultury Stefana Czarnowskiego...