Stefan Czarnowski

Encyklopedia socjologii

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Sebastian Kozłowski
 • Socjologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 749

się z nimi (Goodenough, Keesing) kultura jako „zobiektywizowany dorobek” (Stefan Czarnowski) problem, czy kultura stanowi...

Kultura w wąskim i szerokim znaczeniu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Kłosiński
 • Socjologia kultury
Pobrań: 483
Wyświetleń: 12537

nie jest dziedziczna a które powstają w społeczeństwie STEFAN CZARNOWSKI Kultura to całokształt zoobiektywizowanych...

Socjologia ogólna - kultura

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1064

się na poziomie ładu czy porządku nieuświadomionego. Inni uczeni (Stefan Czarnowski, Jan Szczepański) włączali...

Wykład - kultura

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Midera
 • Socjologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1099

się na poziomie ładu czy porządku nieuświadomionego. Inni uczeni (Stefan Czarnowski, Jan Szczepański) włączali...

Typy definicji kultury.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Kłosiński
 • Socjologia kultury
Pobrań: 119
Wyświetleń: 798

to też powstrzymanie się od działania. Stefan Czarnowski - 1938 - K jest to całokształt zobiektywizowanych elementem...

Kultura atrybutywna i dystrybutywna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Kłosiński
 • Socjologia kultury
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1785

to też powstrzymanie się od działania. Stefan Czarnowski - 1938 - K jest to całokształt zobiektywizowanych elementem...

Kultura polityczna (2)

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 756

Knobelsdorf. Pierwszy z nich formułując definicję oparł się na koncepcji kultury Stefana Czarnowskiego...