Statystyka opisowa badanej grupy - strona 10

Regresja logistyczna - raport

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Modele liniowe i mieszane
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1904

z tym większe prawdopodobieństwo zachorowania występuje w drugiej badanej grupie, czyli u mężczyzn. Dwa razy...

Ćwiczenia z analizy wielowymiarowej 1

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Analiza wielowymariowa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 924

, badana zmienna Cholesterol całkowity - Metoda kategoryzacji dla tabel i wykresów, Krok = 20, rozpocznij...

Analiza i Wizualizacja Danych

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Analiza finansowa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2219

zachodzących między nimi. Intepretując metody statystyki opisowej należy odnosić się jedynie do czasu...