Statystyka matematyczna rozkład normalny - strona 28

Metody wyznaczania estymatorów - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Ewaryst Rafajłowicz
 • Inżynierskie zastosowania statystyki
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1813

efektywność (za wyjątkiem, gdy cecha X ma rozkład normalny). Przyjmijmy, że parametr θ jest jednoznacznie...

Statystyka - MATERIAŁY DODATKOWE

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Prof. dr hab. Jerzy Wołek
 • Statystyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2219

pewnych statystyk (średnia, mediana) dla obu populacji powinny się niewiele różnić; jeżeli wartości...

Estymacja przedziałowa - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Marek Mieczysław Sokolski
 • Statystyka inżynierska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 875

, bowiem oceniają nieznany parametr poprzez konkretną wartość liczbową. Obok estymatorów punktowych w statystyce...

Badanie w działaniu - test 2

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Rubacha
 • Badanie w działaniu
Pobrań: 595
Wyświetleń: 1596

dla: Odchylenia standardowego Współczynnika korelacji Persona Wspólczynika korelacji ….. Spermana Statystyka...

Prognozowanie i symulacje - egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Tomasz Jurkiewicz
 • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1435

się mało efektywna Metody generowania liczb o rozkładzie normalnym. Odp. Wykorzystywana jest aproksymacja funkcji...