Statystyka matematyczna hipotezy - strona 16

Trend potęgowy.

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2373

: , gdzie: - wartość krytyczna rozkładu -Studenta dla stopni swobody. wartość statystyki: = wartość...

Testy nieparametryczne, testy zgodności

  • Politechnika Wrocławska
  • prof. dr hab. inż. Ewaryst Rafajłowicz
  • Inżynierskie zastosowania statystyki
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1449

statystyki, która moŜe słuŜyć za test do weryfikacji hipotezy zerowej. Sposób postępowania przy testowaniu...

Wstęp do statystyki

  • Uniwersytet Gdański
  • prof. dr hab. Mirosław Szreder
  • Statystyka matematyczna
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1414

STATYSTYKA MATEMATYCZNA - wykład 1 Literatura: Aczel A., Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa...