Statystyka matematyczna hipotezy - strona 16

Trend potęgowy.

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2422

: , gdzie: - wartość krytyczna rozkładu -Studenta dla stopni swobody. wartość statystyki: = wartość...

Testy nieparametryczne, testy zgodności

  • Politechnika Wrocławska
  • prof. dr hab. inż. Ewaryst Rafajłowicz
  • Inżynierskie zastosowania statystyki
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1470

statystyki, która moŜe słuŜyć za test do weryfikacji hipotezy zerowej. Sposób postępowania przy testowaniu...

Wstęp do statystyki

  • Uniwersytet Gdański
  • prof. dr hab. Mirosław Szreder
  • Statystyka matematyczna
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1512

STATYSTYKA MATEMATYCZNA - wykład 1 Literatura: Aczel A., Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa...