Statystyka matematyczna badania - strona 39

Raport o palących matkach

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Testowanie hipotez
Pobrań: 105
Wyświetleń: 917

Praca zaliczeniowa z testowania hipotez statystycznych „palące matki a zdrowie dziecka”  Badania...

Kształtowanie się zatrudnienia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ryszard Garbacz
 • Ekonometria
Pobrań: 56
Wyświetleń: 693

składa się z następujących etapów: Określenie celu badania Dobór zmiennych Dane statystyczne Wybór...

Geodezja wyższa i jej rodzaje-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Geodezja i astronomia geodezyjna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

, która bada zależności matematyczne na powierzchni odniesienia oraz opisuje metody rozwiązywania zadań...

Metody symulacyjne, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 854

przy pomocy modeli matematycznych oraz na badaniu wariantów zachowań tego systemu w długich okresach czasu...

Ekonometria - wykłady, dr Jaworski

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Janusz Jaworski
 • Ekonometria
Pobrań: 224
Wyświetleń: 3647

stochastycznej modelu: statystyka opisowa: streszczamy i opisujemy dane statystyka matematyczna: na podstawie...

Ćwiczenia - średnia mediana modalna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Monika Czajkowska
 • Statystyka opisowa
Pobrań: 189
Wyświetleń: 4032

Statystyka Arkusz 3 W przedsiębiorstwie drogowym TRAKT zbadano pracowników ze względu na ilość...

Pytania na kolokwium 3

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr Katarzyna Rogalińska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1337

pracy i ergonomię, technologię produkcji, inżynierię systemów, statystykę i modelowanie matematyczne...

Modelowanie - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Edyta Agnieszka Brzychczy
 • Modelowanie i optymalizacja w projektowaniu przedsiębiorstw przemysłowych
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1456

symulacji tj. badanie, które pozwala określić zachowanie się oryginały na podstawie modelu poddanego...