Raport o palących matkach

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Raport o palących matkach - strona 1 Raport o palących matkach - strona 2 Raport o palących matkach - strona 3

Fragment notatki:


Praca zaliczeniowa z testowania hipotez  statystycznych „palące matki a zdrowie dziecka”  Badania epidemiologiczne dowodzą, że palenie jest odpowiedzialne za zmniejszenie wagi  noworodka o 150 do 200 gramów.   Studia te dowodzą również, że palącematki dwukrotnie częściej niż niepalące rodzą dzieci z  niską wagą urodzeniową za którą uważa się wagę poniżej 2500 gram.   Innym parametrem jest wiek ciążowy czyli czas spędzony w łonie matki. Zwykle, mniejsze  dzieci oraz dzieci wcześniej urodzone mają mniejsze szanse przeżycia niż większe dzieci  urodzone w terminie.  Przeprowadzone badania podają, że częstość z jaka dzieci umierają w ciagu pierwszych 28 dni  po urodzeniu była równa 150 na każde 1000 urodzeń wśród noworodków z wagą poniżej  2500 gramów w porównaniu do 5 na każde 1000 urodzeń wśród noworodków z wagą  powyżej 2500 gramów.  Typowa ciąża trwa 40 tygodni. Dzieci urodzone przed 37 tygodniem uznawane są za  wcześniaki. Z reguły nie dopuszcza się aby dziecko pozostawało w łonie matki dłużej niż 42  tygodni.  Dane dostępne podczas ćwiczeń są częścią znacznie większych danych pochodzących z  przeprowadzonych w USA badań. W badaniach brało udział 15 000 rodzin na przestrzeni 7 lat.  Fragment danych obejmuje dane chłopców urodzonych w ciągu jednego roku, którzy przeżyli  co najmniej 28 dni. Zmienna  Opis   waga_n  Waga noworodka w uncjach wiek_c  Długość ciąży w dniach licz. por.  Liczba wcześniejszych porodów wiek_m  Wiek matki w latach wzrost_m  Wzrost matki w calach waga_m  Waga matki w funtach palenie   0=obecnie nie, 1=obecnie tak, 9=nieustalono Wczytuje najpierw dane do programu R, za pomocą funkcji: dane=read.table(file.choose(),header=T,sep=' ) , ponieważ w danych pierwszy wiersz  to nagłowki oznaczam header jako true, a jako separator zaznaczam brak przerw. FRAGMENT PROGRAMU PO WCZYTANIU DANYCH Przeliczam wartości w pliku danych na wartości obowiązujące w Polsce:  w pierwszym kroku wagę noworodków z uncji na gramy dane$waga_n=dane$waga_n/0.0351  w drugim kroku wzrost noworodków z  cali na mm dane$wzrost_m=dane$wzrost_m*2.54  w trzecim kroku wagę matki w funtach na kilogramy dane$waga_m=dane$waga_m*0.454 FRAGMENT PROGRAMU PO PRZELICZENIU POWYŻSZYCH WARTOŚCI DLA DANYCH: Stawiam sobie początkowe hipotezy: Hipoteza zerowa (H0): Palenie tytoniu przez matki nie będzie wpływać na  rozwój płodów. Hipoteza alternatywna(H1): Palenie tytoniu przez matki będzie wpływać na rozwój płodów. Należy pominąć te dane przy których nie posiadamy informacji o paleniu tytoniu przez matki

(…)


245707,7
/T/>qt
Wnioski:
Dla α= 0,05
Wartość bezwzględne z testu jest większa niż kwantyl, więc mam podstawy odrzucenia hipotezy
zerowej , na rzec hipotezy alternatywnej.
Można więc powiedzieć, że palenie tytoniu przez matki będzie wpływać na rozwój płodów.
Dla α= 0,01
Pozostaje przy tych samych wnioskach, co α= 0,05.
Porównanie wykresów histogramowych:
Wnioski: Histogram dla matek palących(a1…
….
Dodatkowe Analizy:
par(mfcol=c(4,6))
qqnorm(a1,main="Wykres dla matek palacych",xlab="Kwantyle rozkładu norma")
qqnorm(a2,main="Wykres dla matek niepalacych",xlab="Kwantyle rozkładu norma")
Te wykresy, trudno zinterpretować obserwacje dlatego lepsze są histogramy.
Analiza zależności długości ciąży w dniach od palenia tytoniu przez matkę:
H0: Palenie tytoniu nie wpływa na długość ciąży
H1:Palenie tytoniu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz