Sprawozdanie o palących matkach

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawozdanie o palących matkach - strona 1 Sprawozdanie o palących matkach - strona 2 Sprawozdanie o palących matkach - strona 3

Fragment notatki:


  Praca sprawdzająca czy palenie przez kobiety w ciąży  może być skutkiem niskiej wagi urodzeniowej  potomstwa.      Porównujemy wagę urodzeniową noworodków  urodzonych przez palące jaki i nie palące  kobiety.    Badania epidemiologiczne dowodzą, że palenie jest odpowiedzialne za zmniejszenie wagi  noworodka o 150 do 200 gramów.     Studia te dowodzą również, że palące matki dwukrotnie częściej niż niepalące rodzą dzieci  z niską wagą urodzeniową za którą uważa się wagę poniżej 2500 gram.     Innym parametrem jest wiek ciążowy czyli czas spędzony w łonie matki. Zwykle, mniejsze  dzieci oraz dzieci wcześniej urodzone mają mniejsze szanse przeżycia niż większe dzieci  urodzone w terminie.    Przeprowadzone badania podają, że częstość z jaka dzieci umierają w ciagu pierwszych 28  dni po urodzeniu była równa 150 na każde 1000 urodzeń wśród noworodków z wagą  poniżej 2500 gramów w porównaniu do 5 na każde 1000 urodzeń wśród noworodków z  wagą powyżej 2500 gramów.    W badaniach brało udział    15 000 rodzin na przestrzeni 7 lat. Fragment danych obejmuje dane chłopców    urodzonych w ciągu jednego roku, którzy przeżyli co najmniej 28 dni.    Typowa ciąża trwa 40 tygodni. Dzieci urodzone przed 37 tygodniem uznawane są za  wcześniaki. Z reguły nie dopuszcza się aby dziecko pozostawało w łonie matki dłużej niż 42  tygodni ze względu na możliwość wystąpienia uszkodzenia mózgu spowodowanego  pogarszaniem się stanu łożyska.    Noworodek mierzy zwykle od 45 do 55 cm i waży pomiędzy 2500 a 4000 gramów.    Wpierw wczytujemy dane do programu R   dane=read.table(file.choose(),header=T,sep='')      Następnie przeliczamy wartości zmiennych na obowiązujące w Polsce jednostki przyjmując,  że 1  funt to 0.454 kg, 0.0351 uncji to 1 gram, a 1 cal to 25,4 mm.  dane$waga_n=dane$waga_n/0.0351  dane$wzrost_m=dane$wzrost_m*2.54   dane$waga_m=dane$waga_m*0.454  Pomijamy dane przy których nie posiadamy informacji o paleniu tytoniu przez matki  waga_palacej=dane$waga_n[dane$palenie==1]  waga_niepalacej=dane$waga_n[dane$palenie==0]  Wykonujemy podstawowe statystki  summary(waga_palacej)  summary(waga_niepalacej)    Cześć wczytanych danych    sd(waga_palacej)  sd(waga_niepalacej)  var(waga_palacej)  var(waga_niepalacej)  mean(waga_palacej)  mean(waga_niepalacej)  mean(waga_palacej)-mean(waga_niepalacej)    Z podstawowych analiz statystycznych  jakimi są  średnie, odchylenia standardowe, wartości  maksymalne i minimalne wnioskuje, iż  średnia waga noworodków matek niepalących jest wyższa o 

(…)


zmuszone jest do kontaktu z prawie 4000 substancjami chemicznymi, w tym 40 rakotwórczymi
zawartymi w dymie tytoniowym. Dziecko rodzi się znacznie mniejsze i jest bardziej podatne na
choroby wieku wczesnodziecięcego w porównaniu z dzieci mam niepalących. Palenie powoduje
również podniesienia ryzyka komplikacji w czasie ciąży np. swoistego poronienia, porodu
przedwczesnego, krwawień z dróg rodnych…
… rozkładu
norma")
qqline(waga_palacej)
qqnorm(waga_niepalacej,main="Wykres dla noworodków matek niepalacych",xlab="Kwantyle
rozkładu norma")
qqline(waga_niepalacej)
n+m>40 możemy przeprowadzić test t dla prób niepowiązanych jednostronny. Stopnie swobody 1224
przy poziomie istotności 0.99
Hipoteza zerowa (H0): Palenie tytoniu przez kobiety w ciąży nie wpływa na wagę ich dziecka po
uwodzeniu. Średnia waga…
…))
Zielony histogram przedstawia wagę niemowlaków matek palących, a niebieski histogram wagę
niemowlaków matek niepalących.

Wśród matek niepalących najwięcej rodzi się niemowlaków o wadzę mieszczącej się w
przedziale od 3000 do 3500 gramów, jest to waga zbliżona do wagi normalnego niemowlaka.
U kobiet niepalących jest mniejsza rozbieżność danych dotyczących wagi niemowlaków niż u
matek palących
Występuje tu o wiele większe prawdopodobieństwo urodzenia zdrowego dziecka (czyli waga
mieszcząca się w przedziale 3-4 kg)
Kobiety palące papierosy rodzą więcej dzieci z niedowagą (2000-3000 gramów)
Kobiety niepalące również rodzą dzieci z niedowaga, aczkolwiek jest raczej spowodowane
stresem albo obciążeniem genetycznym, jednakże o jest to o wiele rzadsze zjawisko niż u
matek palących
Podsumowując dane…
…. Pierwszy niemowlak matki niepalącej ważył po urodzeniu 3250 gramów,
drugi 3620 gramów, trzeci 3140 gramów, czwarty 3220 gramów, a piaty 3450 gramów. Niemowlaki
matek niepalących były cięższe, zdrowsze i każde z piątki przeżyło minimum miesiąc w
przeciwieństwie do swoich rówieśników matek palących. Kobiety które paliły przed zajściem w ciąże
rodziły zdrowe potomstwo bez niedowagi. Niemowlaki matek palących…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz