Testowanie hipotez

note /search

Raport o palących matkach

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Testowanie hipotez
Pobrań: 105
Wyświetleń: 952

Praca zaliczeniowa z testowania hipotez  statystycznych „palące matki a zdrowie dziecka”  Badania epidemiologiczne dowodzą, że palenie jest odpowiedzialne za zmniejszenie wagi  noworodka o 150 do 200 gramów.   Studia te dowodzą również, że palącematki dwukrotnie częściej niż niepalące rodzą dzi...

Obliczenia w RKWard

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Testowanie hipotez
Pobrań: 0
Wyświetleń: 924

Obliczenia w RKWard   Jak widzimy, podstawowe statystki  wskazują, że średnia waga noworodka u  matek niepalących jest większa o około  247 gramów od noworodka urodzonego  przez matkę, która pali. Sprawdzimy czy  na poziomie istotności

Praca zaliczeniowa o noworodkach

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Testowanie hipotez
Pobrań: 49
Wyświetleń: 910

    Testowanie Hipotez Praca Zaliczeniowa :D „Wpływ papierosów na noworodki” :D Praca Wykonana w programie „R”     Dane :          waga_n    wiek_c         licz.por. wiek_m  wzrost_m  waga_m     palenie 1    120    284         0     27       62    100       0 2    113    282         0     33     ...

Raport o noworodkach

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Testowanie hipotez
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1225

1                              Palące matki a zdrowie dziecka    Zaczniemy od wczytania danych:  Input:     dane=read.table(file.choose(),header=T,sep='') #wczytanie danych  head(dane) #wyświetlenie danych w celu sprawdzenia poprawności    Output:      waga_n wiek_c licz.por. wiek_m wzrost_m waga...

Sprawozdanie o palących i niepalących matkach

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Testowanie hipotez
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1232

Palenie papierosów przez kobiety w  ciąży, a niska waga urodzeniowa dziecka 1 1. Opis danych analizowanych w projekcie Praca ma na celu sprawdzenie czy istnieje statystycznie istotna różnica między wagą  noworodków urodzonych przez palące i niepalące kobiety. Analizy dokonamy za pomocą  metod sta...

Sprawozdanie o palących matkach

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Testowanie hipotez
Pobrań: 140
Wyświetleń: 826

  Praca sprawdzająca czy palenie przez kobiety w ciąży  może być skutkiem niskiej wagi urodzeniowej  potomstwa.      Porównujemy wagę urodzeniową noworodków  urodzonych przez palące jaki i nie palące  kobiety.    Badania epidemiologiczne dowodzą, że palenie jest odpowiedzialne za zmniejszenie w...

Karta wzorów - testowanie hipotez

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Testowanie hipotez
Pobrań: 7
Wyświetleń: 847

z jedno-, kiedy mamy podejrzenia, że jakaś średnia jest większa albo mniejsza od drugiej z dwu-, kiedy tego nie wiemy testy średniej H : μ=μ ₀ ₀ H : μμ ₂ ₀ H : μ≠μ ₃ ₀ σ² znane: (np. α=0,05) R: qnorm(1-α) qnorm(1-α)/2 σ² nieznane: (np. α=0,05) R:  t.test(a,mu=μ ,[conf.level=1-α],[alternative={&qu...