Starcza - strona 39

Ignacy Krasicki - życiorys i twórczość

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Radosław Rusnak
 • Historia literatury staropolskiej i oświecenia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1526

lat gdy wstępował na tron. Jednak w starczych zmarszczkach nie kryje się mądrość, a siwej brodzie nie przebywa...

Stylistyka - wykłady

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Teresa Maria Rokicka
 • Stylistyka
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1988

będzie), starczać, brakować || mdlić, ściemniaj, świtać, grzmieć. Tylko casy i tryby, (liczby, rodzaje, osoby...

Mikroekonomia - obszerne materiały

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Mikroekonomia
Pobrań: 665
Wyświetleń: 3836

Pierwszy plik zawiera omówienie pajęczynowego modelu równowagi rynkowej. Drugi dotyczy zmian punktu równowagi w wyniku przesunięcia funkcji podaży i popytu, odpowiada na pytanie: w jakim stopniu producenci mogą przerzucić wzrost kosztów produkcji na nabywców oraz porusza tematykę ustalania prze...

Podstawy mikroekonomii - Źródła danych

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr inż. Ryszard Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1400

II WARSZTAT EKONOMISTY Ekonomia, tak jak każda nauka wykorzystuje odpowiedni dla siebie zestaw narzędzi. Ich właściwe wykorzystanie sprawia, iż wiarygodna i czytelna staje się prowadzona analiza. Narzędzia te w większości zapożyczone są z dorobku nauk ścisłych takich jak matematyka, statystyka, inf...

Wyznaczanie pola powierzchni

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geodezja
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1561

  1  12. Wyznaczanie pola powierzchni 1  12.1. Metody wyznaczania pola powierzchni    A.  Wprowadzenie   Obliczanie  pól  powierzchni  jest  jednym  z  bardziej  istotnych  zadań  geodezyjnych  wyko- rzystywanych  w  głównej  mierze  do  prowadzenia  ewidencji  gruntów.  Przez  ewidencję  grun- tów...

Filozofia polityczna - skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Edyta Balcerek
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 644
Wyświetleń: 1498

wiek dziecięcy, chłopięcy, męski i starczy, a każdy pojmował jako szczebel w rozwoju ducha. Heglowska...

Słowniczek - analiza zagrożeń

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Andrzej Milewski
 • Kształtowanie i ochrona środowiska
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1428

w Polsce węgla kamiennego starczy na 85 lat, brunatnego na 45, rud miedzi na 50, siarki na 35, gazu...

Pedofilia- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3654

, otępienie starcze, zmiany organiczne. 2. Kazirodztwo Jest to współżycie seksualne między spokrewnionymi...